0
Looking to register for an event or an upcoming class? Log into our customer portal here!
×

2024 Term 2 Gold Coast One Day Challenge Open

2024 Term 2 GC One Day Challenge Open – Round 8

Standings

Place Name            Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2 Yang, Louis        GC    1028 6.5   30.5 40.0  31.0
   Batagoda, Yashel      B     992 6.5   28.5 37.5  30.0
 3-4 Park, Aiden        B     879 6    32.0 42.5  28.0
   Sun, Dejun         GC    1185 6    29.0 39.5  29.0
 5-8 Waldie, Jackson      B     903 5.5   32.5 43.0  30.0
   Credland-Ballantyne, Oscar GC    1149 5.5   30.0 39.5  27.0
   Wu, Benjamin        B     856 5.5   28.0 36.5  23.5
   Yang, Allen        B     815 5.5   26.0 34.5  23.5
9-16 Dhingra, Aadiv       GC    948 5    30.5 41.0  25.0
   Oakley, Brett       B     877 5    29.5 38.0  26.0
   Wang, Ryan              623 5    26.5 33.0  18.5
   Brdaric, Nikolaj      B     998 5    26.0 35.0  23.0
   Zhang, Jason             826 5    25.5 33.5  20.0
   Wu, Ethan         B     716 5    25.0 31.5  21.0
   Liu, HaoqianWilliam         691 5    25.0 31.5  21.0
   Song, George        B     756 5    24.5 31.5  19.0
 17  Liu, Taya         GC    635 4.5   21.0 28.5  15.5
18-25 Awad, Jonah        GC    919 4    27.5 36.5  22.0
   Wu, Rhyder         GC    717 4    27.5 36.5  17.0
   Sun, Jackson        GC    865 4    27.0 35.5  21.0
   Zhou, YanTong            761 4    26.5 35.5  21.0
   Ong, Caleb         GC    758 4    25.0 33.5  20.0
   Venville, Knox       GC    811 4    20.5 28.5  17.0
   Hsu, Julian        GC    749 4    20.5 27.5  18.0
   Phun, Levi         B     787 4    20.0 27.0  17.0
26-32 Scuderi, Ryan       GC    665 3.5   26.5 33.5  19.5
   Hoare, Taika        GC    695 3.5   24.5 33.5  17.5
   Lee, Zac          GC    798 3.5   24.5 31.5  20.5
   Mapabandara, Sanaaya    GC    813 3.5   24.0 31.5  16.5
   Hu, Gorden         GC    598 3.5   22.0 29.0  14.5
   Selvarajah, Aatish            3.5   20.5 25.5  11.5
   Cheng, Tom         GC       3.5   18.5 25.0  12.0
33-38 Humphry, Oliver              3    25.0 33.5  15.0
   Ong, Isaac         GC    576 3    22.0 30.0  12.0
   Wu, Eleanor        B     602 3    21.0 27.5  14.0
   Kim, Dan               557 3    21.0 27.5  11.0
   Hu, Zeke          GC    707 3    19.0 27.0  11.0
   Hou, Haochen        GC       3    18.0 23.0  9.0
 39  Yu, Nolan         GC    559 2.5   23.0 29.0  12.0
40-42 zhang, Eric        GC    598 2    23.5 30.5  12.0
   Bruce, Hayden       GC       2    19.0 24.5  8.0
   Li, Owen          GC    516 2    18.0 23.5  4.0
 43  Chen, Junbao(Alston)    GC       1    20.0 26.5  4.0

Cross Table

No Name            Feder Rtg 1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Sun, Dejun         GC    23:W 14:W 7:L 20:W 11:W 8:W 9:W 3:L
2. Credland-Ballantyne, Oscar GC    24:W 15:W 6:W 8:L 9:D 10:D 19:W 12:D
3. Yang, Louis        GC    25:W 16:W 11:W 5:W 8:D 9:L 6:W 1:W
4. Brdaric, Nikolaj      B     26:W 17:W 8:L 19:W 10:L 12:L 18:W 20:W
5. Batagoda, Yashel      B     43:W 19:W 10:W 3:L 17:W 6:W 12:D 8:W
6. Dhingra, Aadiv       GC    27:W 18:W 2:L 21:W 7:W 5:L 3:L 22:W
7. Awad, Jonah        GC    28:W 22:W 1:W 9:L 6:L 19:L 30:L 25:W
8. Waldie, Jackson      B     29:W 20:W 4:W 2:W 3:D 1:L 10:W 5:L
9. Park, Aiden        B     30:D 12:W 13:W 7:W 2:D 3:W 1:L 24:W
10. Oakley, Brett       B     31:W 33:W 5:L 27:W 4:W 2:D 8:L 14:D
11. Sun, Jackson        GC    32:W 35:W 3:L 26:W 1:L 24:L 21:L 17:W
12. Wu, Benjamin        B      :D 9:L 33:W 23:W 28:W 4:W 5:D 2:D
13. Zhang, Jason             33:L 36:W 9:L 40:W 21:W 20:W 14:L 23:W
14. Yang, Allen        B     34:W 1:L 24:W 28:L 22:W 26:W 13:W 10:D
15. Mapabandara, Sanaaya    GC    36:W 2:L 27:L 32:W 24:L 33:W 23:L 26:D
16. Venville, Knox       GC    37:W 3:L 26:L 34:W 27:L 31:W 22:L 43:W
17. Lee, Zac          GC    38:W 4:L 29:W 43:W 5:L 28:D 24:L 11:L
18. Phun, Levi         B     39:W 6:L 28:L 35:W 26:L 34:W 4:L 36:W
19. Zhou, YanTong            40:W 5:L 31:W 4:L 43:W 7:W 2:L 21:L
20. Ong, Caleb         GC    41:W 8:L 34:W 1:L 31:W 13:L 26:W 4:L
21. Song, George        B      :L 30:W 35:W 6:L 13:L 43:W 11:W 19:W
22. Hsu, Julian        GC    42:W 7:L 43:L 33:W 14:L 25:W 16:W 6:L
23. Wu, Rhyder         GC     1:L 32:D 30:W 12:L 41:W 27:D 15:W 13:L
24. Wu, Ethan         B     2:L 38:W 14:L 36:W 15:W 11:W 17:W 9:L
25. Hu, Zeke          GC     3:L 34:L 32:L 37:W 42:W 22:L 40:W 7:L
26. Hoare, Taika        GC     4:L 40:W 16:W 11:L 18:W 14:L 20:L 15:D
27. Liu, HaoqianWilliam          6:L 37:W 15:W 10:L 16:W 23:D 28:W 30:D
28. Scuderi, Ryan       GC     7:L 42:W 18:W 14:W 12:L 17:D 27:L 29:L
29. Liu, Taya         GC     8:L 39:W 17:L 41:D 30:L 35:W 32:W 28:W
30. Wang, Ryan              9:D 21:L 23:L 38:W 29:W 32:W 7:W 27:D
31. Wu, Eleanor        B     10:L 41:W 19:L 42:W 20:L 16:L 39:W 40:L
32. Hu, Gorden         GC    11:L 23:D 25:W 15:L 36:W 30:L 29:L 33:W
33. zhang, Eric        GC    13:W 10:L 12:L 22:L 37:W 15:L 43:L 32:L
34. Ong, Isaac         GC    14:L 25:W 20:L 16:L 39:W 18:L 36:L  :W
35. Yu, Nolan         GC     :W 11:L 21:L 18:L 40:D 29:L 38:W 41:L
36. Kim, Dan               15:L 13:L 39:W 24:L 32:L 42:W 34:W 18:L
37. Li, Owen          GC    16:L 27:L 40:L 25:L 33:L  :W 42:L 38:W
38. Chen, Junbao(Alston)    GC    17:L 24:L 41:L 30:L  :W 39:L 35:L 37:L
39. Hou, Haochen        GC    18:L 29:L 36:L  :W 34:L 38:W 31:L 42:W
40. Cheng, Tom         GC    19:L 26:L 37:W 13:L 35:D 41:W 25:L 31:W
41. Selvarajah, Aatish          20:L 31:L 38:W 29:D 23:L 40:L  :W 35:W
42. Bruce, Hayden       GC    22:L 28:L  :W 31:L 25:L 36:L 37:W 39:L
43. Humphry, Oliver            5:L  :W 22:W 17:L 19:L 21:L 33:W 16:L

Ratings (Local)

No Name            Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Sun, Dejun         GC      1185 6.0/8 6.96  -10 861 1054
2. Credland-Ballantyne, Oscar GC      1149 5.5/8 6.88  -14 844  985
3. Yang, Louis        GC      1028 6.5/8 5.28  12 911 1162
4. Brdaric, Nikolaj      B      998 5.0/8 6.00  -10 804  899
5. Batagoda, Yashel      B      992 5.5/7 4.55  10 882 1112
6. Dhingra, Aadiv       GC      948 5.0/8 4.72   3 884  979
7. Awad, Jonah        GC      919 4.0/8 5.12  -11 815  815
8. Waldie, Jackson      B      903 5.5/8 3.44  21 953 1094
9. Park, Aiden        B      879 6.0/8 3.60  24 913 1106
10. Oakley, Brett       B      877 5.0/8 4.40   6 844  939
11. Sun, Jackson        GC      865 4.0/8 4.80  -8 792  792
12. Wu, Benjamin        B      856 5.0/7 3.50  15 857 1015
13. Zhang, Jason              826 4.0/7 4.48  -5 726  776
14. Yang, Allen        B      815 5.5/8 4.32  12 786  927
15. Mapabandara, Sanaaya    GC      813 3.5/8 5.04  -15 715  672
16. Venville, Knox       GC      811 3.0/7 4.62  -16 694  644
17. Lee, Zac          GC      798 1.5/6 2.88  -14 812  619
18. Phun, Levi         B      787 3.0/7 4.20  -12 714  664
19. Zhou, YanTong              761 2.0/6 1.86   1 903  778
20. Ong, Caleb         GC      758 3.0/7 2.87   1 826  776
21. Song, George        B      756 4.0/6 2.94  11 764  889
22. Hsu, Julian        GC      749 3.0/6 2.58   4 800  800
23. Wu, Rhyder         GC      717 3.0/7 2.73   3 799  749
24. Wu, Ethan         B      716 4.0/7 2.31  17 839  889
25. Hu, Zeke          GC      707 1.0/6 2.82  -18 731  458
26. Hoare, Taika        GC      695 2.5/7 2.17   3 835  733
27. Liu, HaoqianWilliam           691 5.0/8 3.36  16 746  841
28. Scuderi, Ryan       GC      665 2.5/7 2.38   1 786  684
29. Liu, Taya         GC      635 3.0/6 2.52   5 691  691
30. Wang, Ryan               623 4.0/7 2.38  16 742  792
31. Wu, Eleanor        B      602 0.0/4 0.96  -10 802   0
32. Hu, Gorden         GC      598 3.5/8 3.04   5 689  646
33. zhang, Eric        GC      598 2.0/7 2.10  -1 748  590
34. Ong, Isaac         GC      576 1.0/6 1.68  -7 739  466
35. Yu, Nolan         GC      559 0.0/4 0.96  -10 761   0
36. Kim, Dan                557 1.0/6 1.74  -7 719  446
37. Li, Owen          GC      516 0.0/4 1.04  -10 702   0
38. Chen, Junbao(Alston)    GC        0.0/5      642   0
39. Hou, Haochen        GC        0.0/5      631   0
40. Cheng, Tom         GC        2.5/7      667  565
41. Selvarajah, Aatish              1.5/5      654  505
42. Bruce, Hayden       GC        1.0/6      633  360
43. Humphry, Oliver               2.0/7      781  623
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact our Events team on [email protected]

Teacher & Coordinator Registration

Please Note: This form is for School Teachers and Coordinators ONLY. Individual registration links are available for schools where there is no chess coordinator or official school entries. Please email [email protected] for further information.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact our events team on [email protected]

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

School Event Registration

Cart