0
Looking to register for an event or an upcoming class? Log into our customer portal here!
×

2021 Term 4 GC One Day Challenge

2021 Term 4 One Day Challenge – Round 8

Standings

Place Name          Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2 Xu, Sophia       B     694 7    31.5 39.5  32.0
   Han, Lucas       B     712 7    30.0 40.0  31.0
 3-8 Swan, Marcus      B     668 6    32.5 41.5  33.0
   Ang, Daniel       B     731 6    31.5 42.0  31.0
   Wang, Yuwei       B     722 6    30.5 41.0  27.0
   Noda, Ryo        GC    690 6    30.5 39.5  31.0
   Ananda, Senuda     B     734 6    30.0 39.0  25.0
   Tong, Haoming      B     687 6    29.0 38.0  28.0
9-11 Qiang, Ethen      B     772 5.5   30.0 40.5  27.5
   Chapman, Toby      SC    640 5.5   29.0 37.0  24.5
   Chen, Martin      B     602 5.5   27.5 37.5  24.0
12-21 Sun, Dejun       GC    719 5    30.5 41.0  27.0
   Balym, Joshua      GC    610 5    30.5 39.5  26.0
   Kelly, Archer      GC    612 5    27.0 37.0  22.0
   Lun, Isaac       GC    662 5    26.5 36.0  24.0
   Camargo, Marcus     B     508 5    26.5 35.0  19.5
   Ma, Matthew       B     656 5    26.0 35.0  22.0
   Brdaric, Nikolaj    GC    691 5    25.5 33.0  23.0
   Kao, Ethan       B     656 5    25.0 32.0  23.0
   Yuan, Angela      GC    650 5    24.5 33.5  21.0
   Thai, Edward      B     727 5    24.5 33.0  19.5
22-28 Wu, Benjamin           536 4.5   29.5 39.5  22.5
   Wang, Alston      B     690 4.5   27.5 35.5  24.5
   Huang, Kyle       GC    695 4.5   25.5 34.5  22.5
   Tsai, Victorina     B     551 4.5   24.5 33.0  19.0
   Zhu, Alex        B     627 4.5   21.5 28.5  17.5
   Ha, Oliver       B     644 4.5   21.5 28.0  19.0
   Shrestha, Aaron     B     663 4.5   18.5 25.0  16.5
29-40 Kazi, Tushio             4    29.0 39.0  23.0
   Zhu, Lawrence (Hanchen) GC    796 4    28.5 38.0  21.0
   Zhang, Sophia      GC    542 4    26.5 36.5  22.0
   Ha, Alexander      B     607 4    26.0 35.5  19.0
   Hu, Zeke        GC    500 4    24.5 34.0  16.0
   Zheng, Ruoqing     B     577 4    24.5 32.0  19.0
   Scott, Jaden             4    24.0 31.5  15.0
   Stanton, John             4    22.0 29.0  18.0
   Cassidy, Hunter     GC    516 4    21.0 29.0  15.0
   Chen, Marlon      B     520 4    21.0 29.0  14.0
   Gubendran, Achintya   B     523 4    20.5 27.5  16.0
   Fei, Gary               4    20.5 27.5  14.0
41-47 Sun, Jackson             3.5   26.0 35.0  18.0
   McKechnie, Blake    GC    502 3.5   25.5 33.0  16.5
   Lim, Annika       GC    675 3.5   24.0 32.5  20.0
   Gubendran, Praneel   B     522 3.5   23.0 30.0  14.5
   Zhang, Felix      GC    500 3.5   21.0 27.5  15.0
   Zhang, Shane             3.5   18.5 25.0  13.5
   Sang Yum, Paul            3.5   17.0 24.0  11.0
48-56 Yang, Louis       GC    556 3    26.5 34.5  17.0
   Yang, James       GC    516 3    26.5 34.5  17.0
   Whitlock, Louis            3    25.5 31.5  15.0
   Zhou, Johnny             3    22.5 30.0  13.0
   Feng, Adam              3    22.5 29.5  12.0
   Cong, Chris       B     570 3    22.0 29.0  16.0
   Villa, Jordan             3    20.5 27.5  12.0
   Waugh, Ace              3    20.5 27.0  11.0
   Howard, Adam             3    15.0 22.0  8.0
57-60 Higgs, Moreton            2.5   23.5 30.5  11.5
   Astridge, George    GC      2.5   23.0 29.5  12.5
   Wong, Marcus             2.5   18.5 23.5  8.0
   Yang, Tiffany             2.5   17.5 23.5  8.5
61-65 Shen, Frank       GC      2    21.5 29.5  7.0
   Williams, Jana            2    20.0 28.0  9.0
   Chye, Zachary             2    18.5 25.0  11.0
   Baumann, Jett             2    17.5 23.0  8.0
   Shrivastava-Moss, Noah        2    17.0 23.0  6.0
 66  Li, Owen               1.5   16.0 22.0  8.0
67-68 Wen, Oscar              1    16.5 23.0  2.0
   Colefax, Harrison           1    14.0 20.0  4.5
69-70 Lin, Gary        GC      0     0.0  0.0  0.0
   Li, Brayden              0     0.0  0.0  0.0

Cross Table

No Name          Loc Total 1  2  3  4  5  6  7  8 

1 Xu, Sophia       694 7   61:W 32:W 10:W 13:W 3:L 9:W 5:W 11:W
2 Han, Lucas       712 7   33:W 14:W 15:W 3:L 13:W 31:W 12:W 4:W
3 Swan, Marcus      668 6   62:W 57:W 12:W 2:W 1:W 6:W 4:L 7:L
4 Ang, Daniel       731 6   37:W 20:W 43:W 8:W 6:L 23:W 3:W 2:L
5 Wang, Yuwei       722 6   16:W 10:L 44:W 32:W 19:W 8:W 1:L 15:W
6 Noda, Ryo        690 6   56:W 25:W 29:W 9:W 4:W 3:L 11:L 13:W
7 Ananda, Senuda     734 6   38:W 17:W 8:L 14:L 48:W 20:W 19:W 3:W
8 Tong, Haoming      687 6   47:W 48:W 7:W 4:L 30:W 5:L 22:W 12:W
9 Qiang, Ethen      772 5.5  44:W 19:W 23:W 6:L 17:W 1:L 31:W 10:D
10 Chapman, Toby      640 5.5  67:W 5:W 1:L 30:L 35:W 24:W 18:W 9:D
11 Chen, Martin      602 5.5  41:D 21:L 51:W 16:W 33:W 30:W 6:W 1:L
12 Sun, Dejun       719 5   42:W 27:W 3:L 34:W 14:W 22:W 2:L 8:L
13 Balym, Joshua      610 5   65:W 18:W 24:W 1:L 2:L 43:W 23:W 6:L
14 Kelly, Archer      612 5   54:W 2:L 35:W 7:W 12:L 18:L 52:W 30:W
15 Lun, Isaac       662 5   60:W 30:W 2:L 22:L 38:W 32:W 29:W 5:L
16 Camargo, Marcus     508 5   5:L 52:W 27:D 11:L 58:W 25:W 41:W 21:D
17 Ma, Matthew       656 5   22:W 7:L 37:W 33:W 9:L 29:L 50:W 40:W
18 Brdaric, Nikolaj    691 5   63:W 13:L 39:W 48:W 22:L 14:W 10:L 29:W
19 Kao, Ethan       656 5   68:W 9:L 42:W 49:W 5:L 50:W 7:L 31:W
20 Yuan, Angela      650 5   35:W 4:L 45:W 29:L 49:W 7:L 48:W 36:W
21 Thai, Edward      727 5   49:L 11:W 22:L 54:W 25:D 34:W 42:W 16:D
22 Wu, Benjamin      536 4.5  17:L 38:W 21:W 15:W 18:W 12:L 8:L 24:D
23 Wang, Alston      690 4.5  64:W 34:W 9:L 25:W 29:W 4:L 13:L 26:D
24 Huang, Kyle       695 4.5  45:W 26:W 13:L 53:W 31:L 10:L 39:W 22:D
25 Tsai, Victorina     551 4.5  51:W 6:L 57:W 23:L 21:D 16:L 46:W 43:W
26 Zhu, Alex        627 4.5  55:W 24:L 33:L 50:L 57:W 35:W 49:W 23:D
27 Ha, Oliver       644 4.5  66:W 12:L 16:D 41:W 53:- 42:L 58:W 45:W
28 Shrestha, Aaron     663 4.5  52:W 29:L 49:L 58:D 50:L 57:W 44:W 41:W
29 Kazi, Tushio        4   31:W 28:W 6:L 20:W 23:L 17:W 15:L 18:L
30 Zhu, Lawrence (Hanchen) 796 4   39:W 15:L 41:W 10:W 8:L 11:L 53:W 14:L
31 Zhang, Sophia      542 4   29:L 54:W 36:W 43:W 24:W 2:L 9:L 19:L
32 Ha, Alexander      607 4   58:W 1:L 46:W 5:L 36:W 15:L 40:L 42:W
33 Hu, Zeke        500 4   2:L 59:W 26:W 17:L 11:L 53:L 55:W 48:W
34 Zheng, Ruoqing     577 4   40:W 23:L 58:W 12:L 37:W 21:L 36:L 49:W
35 Scott, Jaden        4   20:L 65:W 14:L 55:W 10:L 26:L 51:W 53:W
36 Stanton, John        4   50:W 41:L 31:L 64:W 32:L 47:W 34:W 20:L
37 Cassidy, Hunter     516 4   4:L 40:W 17:L 63:W 34:L 52:L 61:W 54:W
38 Chen, Marlon      520 4   7:L 22:L 61:W 60:W 15:L 40:L 62:W 52:W
39 Gubendran, Achintya   523 4   30:L 60:W 18:L 62:W 43:L 51:W 24:L 50:W
40 Fei, Gary          4   34:L 37:L 62:L 61:W 59:W 38:W 32:W 17:L
41 Sun, Jackson        3.5  11:D 36:W 30:L 27:L 46:W 44:W 16:L 28:L
42 McKechnie, Blake    502 3.5  12:L 47:W 19:L 57:D 51:W 27:W 21:L 32:L
43 Lim, Annika       675 3.5  59:W 49:W 4:L 31:L 39:W 13:L 45:D 25:L
44 Gubendran, Praneel   522 3.5  9:L 67:W 5:L 46:D 47:W 41:L 28:L 58:W
45 Zhang, Felix      500 3.5  24:L 55:W 20:L 51:L 66:W 63:W 43:D 27:L
46 Zhang, Shane        3.5  48:L 61:W 32:L 44:D 41:L 64:W 25:L 59:W
47 Sang Yum, Paul       3.5  8:L 42:L 68:D 59:W 44:L 36:L 66:W 62:W
48 Yang, Louis       556 3   46:W 8:L 63:W 18:L 7:L 54:W 20:L 33:L
49 Yang, James       516 3   21:W 43:L 28:W 19:L 20:L 55:W 26:L 34:L
50 Whitlock, Louis       3   36:L 53:L 67:W 26:W 28:W 19:L 17:L 39:L
51 Zhou, Johnny        3   25:L 56:W 11:L 45:W 42:L 39:L 35:L 65:W
52 Feng, Adam         3   28:L 16:L 55:L 65:W 64:W 37:W 14:L 38:L
53 Cong, Chris       570 3   57:L 50:W 64:W 24:L 27:- 33:W 30:L 35:L
54 Villa, Jordan        3   14:L 31:L 65:W 21:L 60:W 48:L 63:W 37:L
55 Waugh, Ace         3   26:L 45:L 52:W 35:L 56:W 49:L 33:L 61:W
56 Howard, Adam        3   6:L 51:L 60:L 67:W 55:L 61:L 57:W 63:W
57 Higgs, Moreton       2.5  53:W 3:L 25:L 42:D 26:L 28:L 56:L 68:W
58 Astridge, George      2.5  32:L 62:W 34:L 28:D 16:L 66:W 27:L 44:L
59 Wong, Marcus        2.5  43:L 33:L 66:D 47:L 40:L 67:W 60:W 46:L
60 Yang, Tiffany        2.5  15:L 39:L 56:W 38:L 54:L 68:D 59:L 67:W
61 Shen, Frank         2   1:L 46:L 38:L 40:L 68:W 56:W 37:L 55:L
62 Williams, Jana       2   3:L 58:L 40:W 39:L 63:L 65:W 38:L 47:L
63 Chye, Zachary        2   18:L 66:W 48:L 37:L 62:W 45:L 54:L 56:L
64 Baumann, Jett        2   23:L 68:W 53:L 36:L 52:L 46:L 65:L 66:W
65 Shrivastava-Moss, Noah   2   13:L 35:L 54:L 52:L 67:W 62:L 64:W 51:L
66 Li, Owen          1.5  27:L 63:L 59:D 68:W 45:L 58:L 47:L 64:L
67 Wen, Oscar         1   10:L 44:L 50:L 56:L 65:L 59:L 68:W 60:L
68 Colefax, Harrison      1   19:L 64:L 47:D 66:L 61:L 60:D 67:L 57:L
69 Lin, Gary          0   0:  0:  0:  0:  0:  0:  0:  0: 
70 Li, Brayden         0   0:  0:  0:  0:  0:  0:  0:  0: 

Ratings (Local)

No Name          Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Zhu, Lawrence (Hanchen) 796 3.0/7 5.18  -22 614  564
2. Qiang, Ethen      772 5.5/8 5.44   1 636  777
3. Ananda, Senuda     734 6.0/8 5.20   8 626  819
4. Ang, Daniel       731 6.0/8 4.80  12 661  854
5. Thai, Edward      727 4.0/7 5.18  -12 542  592
6. Wang, Yuwei       722 6.0/8 5.12   9 622  815
7. Sun, Dejun       719 5.0/8 5.12  -1 617  712
8. Han, Lucas       712 7.0/8 4.88  21 631  967
9. Huang, Kyle       695 4.5/8 5.36  -9 569  612
10. Xu, Sophia       694 6.0/7 3.85  22 660  969
11. Brdaric, Nikolaj    691 3.0/6 3.90  -9 580  580
12. Noda, Ryo        690 4.0/6 3.30   7 656  781
13. Wang, Alston      690 2.5/6 3.36  -9 645  588
14. Tong, Haoming      687 5.0/7 3.50  15 685  843
15. Lim, Annika       675 2.5/7 4.55  -21 568  466
16. Swan, Marcus      668 4.0/6 2.64  14 713  838
17. Shrestha, Aaron     663 1.0/2 1.38  -4 519  519
18. Lun, Isaac       662 3.0/6 3.12  -1 649  649
19. Ma, Matthew       656 3.0/5 2.80   2 612  684
20. Kao, Ethan       656 3.0/6 3.18  -2 631  631
21. Yuan, Angela      650 3.0/5 2.80   2 607  679
22. Ha, Oliver       644 1.5/4 2.48  -10 557  470
23. Chapman, Toby      640 3.5/6 2.28  12 728  785
24. Zhu, Alex        627 1.5/4 2.16  -7 600  513
25. Kelly, Archer      612 2.0/5 1.70   3 730  658
26. Balym, Joshua      610 4.0/7 2.73  13 692  742
27. Ha, Alexander      607 1.0/4 1.80  -8 645  452
28. Chen, Martin      602 4.0/6 2.58  14 653  778
29. Zheng, Ruoqing     577 2.0/5 2.10  -1 634  562
30. Cong, Chris       570 1.0/3 1.11  -1 664  539
31. Yang, Louis       556 0.0/5 1.85  -19 652   0
32. Tsai, Victorina     551 1.5/5 1.75  -3 658  509
33. Zhang, Sophia      542 2.0/5 1.45   6 702  630
34. Wu, Benjamin      536 4.5/8 2.56  19 670  713
35. Gubendran, Achintya   523 0.0/4 1.00  -10 714   0
36. Gubendran, Praneel   522 0.0/3 0.75  -8 719   0
37. Chen, Marlon      520 0.0/3 0.99  -10 644   0
38. Cassidy, Hunter     516 0.0/3 0.93  -9 655   0
39. Yang, James       516 2.0/7 2.17  -2 654  496
40. Camargo, Marcus     508 2.0/5 1.55   5 649  577
41. McKechnie, Blake    502 1.0/5 1.40  -4 671  431
42. Zhang, Felix      500 0.5/4 1.12  -6 666  344
43. Hu, Zeke        500 2.0/6 2.04   0 621  496
44. Wong, Marcus        0.0/2      588   0
45. Baumann, Jett        0.0/2      630   0
46. Howard, Adam        0.0/1      690   0
47. Sun, Jackson        1.5/6      623  430
48. Lin, Gary                   0   0
49. Scott, Jaden        1.0/5      620  380
50. Kazi, Tushio        4.0/8      656  656
51. Whitlock, Louis       2.0/6      616  491
52. Villa, Jordan        0.0/5      591   0
53. Williams, Jana       0.0/3      570   0
54. Sang Yum, Paul       0.0/3      570   0
55. Feng, Adam         1.0/5      564  324
56. Shen, Frank         0.0/3      577   0
57. Li, Owen          0.0/2      572   0
58. Astridge, George      0.5/6      587  186
59. Yang, Tiffany        0.0/3      568   0
60. Zhang, Shane        0.5/4      559  237
61. Wen, Oscar         0.0/2      581   0
62. Shrivastava-Moss, Noah   0.0/1      610   0
63. Higgs, Moreton       1.5/6      597  404
64. Zhou, Johnny        1.0/5      536  296
65. Fei, Gary          2.0/5      575  503
66. Li, Brayden                  0   0
67. Waugh, Ace         0.0/4      536   0
68. Colefax, Harrison      0.0/1      656   0
69. Chye, Zachary        0.0/4      566   0
70. Stanton, John        1.0/4      594  401
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au.

Teacher & Coordinator Registration

Please Note: This form is for School Teachers & Coordinators ONLY. Individual registrations are unavailable at this time due to COVID-19 restrictions. Please call the Gardiner Chess office (07) 5522 7221 or email Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au for more information.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

Cart