0
×

2020 T1 Far North Queensland Primary A

Far North Queensland Primary A Term 1 2020 – Round 7

Standings

Place Name        Feder Loc Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2 Lucas Qu      FNQ  969 TAS WRJ Keerthiratne 7    22.5 30.5  28.0
   Adeepa Keerthiratne FNQ  1184 TAS WRJ Keerthiratne 7    21.0 29.5  28.0
 3  John Phan      FNQ  726 TAS WRJ Coombs    5.5   18.0 26.0  22.5
 4-6 Hayden Coombs    FNQ  646 TAS WRJ Coombs    5    23.0 30.0  23.0
   Sami Abdalla    FNQ  678 St Thomas 1     5    17.0 23.5  17.0
   Dylan Tatti     FNQ  611 OLHOC 1       5    15.5 20.5  19.0
7-11 Thomas Fenner    FNQ  657 St Thomas 1     4.5   22.0 31.5  20.5
   Kyle Hiranuma    FNQ  663 OLHOC 1       4.5   21.5 30.5  20.5
   Rodney Perkowicz  FNQ  588 St Thomas 1     4.5   19.0 29.0  17.5
   Liam O'Shea     FNQ  721 TAS WRJ Keerthiratne 4.5   19.0 27.5  19.5
   Dean Coombs     FNQ  609 TAS WRJ Coombs    4.5   17.0 24.0  18.0
12-19 Blake Watson    FNQ  566 OLHOC 1       4    21.5 31.5  20.0
   Josh Schaper    FNQ  500 Freshwater CC A   4    20.5 28.0  16.0
   Pragyan Pandey   FNQ  709 TAS WRJ Keerthiratne 4    20.0 29.0  18.0
   Findlay Ford    FNQ  688 St Thomas 1     4    18.5 25.5  15.0
   Khalel Pundi    FNQ  544 TAS WRJ Reid     4    18.0 27.0  15.0
   Mark Robati     FNQ  504 TAS WRJ Reid     4    17.5 24.5  12.0
   Poppy Ulm      FNQ  524 TAS WRJ Reid     4    17.0 23.5  15.0
   Alexander Taylor  FNQ  576 TAS WRJ Taylor    4    15.0 20.5  14.0
20-26 Nathan Stoelhorst  FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  3.5   23.0 29.0  17.5
   Cody Peters     FNQ  705 TAS WRJ Peters    3.5   21.5 30.5  18.5
   Magnus Bredmose   FNQ    KBJ Bredmose     3.5   19.5 27.5  16.0
   Travis Larkins   FNQ  618 OLHOC 1       3.5   19.5 27.0  17.5
   Jacob Majer     FNQ  500 OLHOC 2       3.5   18.5 24.5  14.5
   Levi Negri     FNQ  524 OLHOC 2       3.5   17.5 26.5  12.5
   Alexander Ricardi  FNQ    OLHOC 2       3.5   14.5 20.5  11.0
27-32 Sofia Stoelhorst  FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  3    19.0 26.5  15.0
   Rhys Stevens    FNQ  506 KBJ Bredmose     3    17.5 24.5  12.0
   Franklin Dennis   FNQ  527 TAS WRJ Taylor    3    17.0 22.5  13.0
   Lachlan Ryan    FNQ    TAS WRJ Taylor    3    16.5 22.5  9.0
   Shivansh Pandey   FNQ  533 TAS WRJ Coombs    3    15.0 21.5  12.0
   Charlie Brooks   FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  3    13.0 17.5  9.0
33-37 Georgia Mann    FNQ  522 TAS WRJ Peters    2.5   20.5 28.5  11.0
   Jed Connor     FNQ  522 TAS WRJ Peters    2.5   14.5 21.0  8.5
   Finn Neill     FNQ    TAS WRJ Peters    2.5   14.0 19.0  7.0
   Ayrton Doumani   FNQ    Freshwater CC A   2.5   13.0 18.0  5.0
   Nucifora Oliver   FNQ    Freshwater CC A   2.5   12.5 15.5  7.5
38-41 Brodie Lucas    FNQ  500 OLHOC 2       2    17.5 24.5  10.0
   Jai Jassar     FNQ    TAS WRJ Taylor    2    15.0 21.5  5.0
   Jon Galea      FNQ    KBJ Bredmose     2    14.0 19.0  7.0
   Fraser Finlay    FNQ    Freshwater CC A   2     9.5 13.0  5.0
42-43 Archie Reid     FNQ  576 TAS WRJ Reid     1    15.0 22.5  7.0
   Ryan Mann      FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  1    14.0 21.0  7.0
 44  Lachlan Baker    FNQ    KBJ Bredmose     0    15.0 22.0  0.0

Cross Table

No Name        Feder Loc Club         Total 1  2  3  4  5  6  7 

1 Lucas Qu      FNQ  969 TAS WRJ Keerthiratne 7   33:W 16:W 8:W 4:W 3:W 7:W 11:W
2 Adeepa Keerthiratne FNQ  1184 TAS WRJ Keerthiratne 7   25:W 9:W 7:W 12:W 21:W 8:W 4:W
3 Phan Phan      FNQ  726 TAS WRJ Coombs    5.5  34:W 42:W 23:D 21:W 1:L 10:W 14:W
4 Hayden Coombs    FNQ  646 TAS WRJ Coombs    5   44:W 13:W 10:W 1:L 12:W 20:W 2:L
5 Sami Abdalla    FNQ  678 St Thomas 1     5   24:L 36:W 33:W 20:L 22:W 16:W 12:W
6 Dylan Tatti     FNQ  611 OLHOC 1       5   35:W 43:W 21:L 27:L 33:W 13:W 15:W
7 Thomas Fenner    FNQ  657 St Thomas 1     4.5  36:W 20:W 2:L 29:W 14:W 1:L 8:D
8 Kyle Hiranuma    FNQ  663 OLHOC 1       4.5  39:W 31:W 1:L 18:W 27:W 2:L 7:D
9 Rodney Perkowicz  FNQ  588 St Thomas 1     4.5  32:W 2:L 24:D 13:W 23:W 11:L 20:W
10 Liam O'Shea     FNQ  721 TAS WRJ Keerthiratne 4.5  28:W 29:W 4:L 19:W 20:D 3:L 22:W
11 Dean Coombs     FNQ  609 TAS WRJ Coombs    4.5  20:L 44:W 38:W 22:D 24:W 9:W 1:L
12 Blake Watson    FNQ  566 OLHOC 1       4   30:W 14:W 15:W 2:L 4:L 21:W 5:L
13 Josh Schaper    FNQ  500 Freshwater CC A   4   15:W 4:L 16:W 9:L 29:W 6:L 33:W
14 Pragyan Pandey   FNQ  709 TAS WRJ Keerthiratne 4   17:W 12:L 25:W 23:W 7:L 18:W 3:L
15 Findlay Ford    FNQ  688 St Thomas 1     4   13:L 39:W 12:L 17:W 25:W 28:W 6:L
16 Khalel Pundi    FNQ  544 TAS WRJ Reid     4   27:W 1:L 13:L 32:W 38:W 5:L 28:W
17 Mark Robati     FNQ  504 TAS WRJ Reid     4   14:L 26:W 19:L 15:L 30:W 29:W 31:W
18 Poppy Ulm      FNQ  524 TAS WRJ Reid     4   22:L 40:W 30:W 8:L 26:W 14:L 27:W
19 Alexander Taylor  FNQ  576 TAS WRJ Taylor    4   43:L 35:W 17:W 10:L 28:L 38:W 23:W
20 Nathan Stoelhorst  FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  3.5  11:W 7:L 42:W 5:W 10:D 4:L 9:L
21 Cody Peters     FNQ  705 TAS WRJ Peters    3.5  38:W 24:W 6:W 3:L 2:L 12:L 25:D
22 Magnus Bredmose   FNQ    KBJ Bredmose     3.5  18:W 23:L 31:W 11:D 5:L 27:W 10:L
23 Travis Larkins   FNQ  618 OLHOC 1       3.5  40:W 22:W 3:D 14:L 9:L 24:W 19:L
24 Jacob Majer     FNQ  500 OLHOC 2       3.5  5:W 21:L 9:D 42:W 11:L 23:L 34:W
25 Levi Negri     FNQ  524 OLHOC 2       3.5  2:L 41:W 14:L 30:W 15:L 32:W 21:D
26 Alexander Ricardi  FNQ    OLHOC 2       3.5  31:L 17:L 39:W 34:W 18:L 33:D 35:W
27 Sofia Stoelhorst  FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  3   16:L 28:W 36:W 6:W 8:L 22:L 18:L
28 Rhys Stevens    FNQ  506 KBJ Bredmose     3   10:L 27:L 35:W 37:W 19:W 15:L 16:L
29 Franklin Dennis   FNQ  527 TAS WRJ Taylor    3   37:W 10:L 43:W 7:L 13:L 17:L 38:W
30 Lachlan Ryan    FNQ    TAS WRJ Taylor    3   12:L 34:W 18:L 25:L 17:L 37:W 40:W
31 Shivansh Pandey   FNQ  533 TAS WRJ Coombs    3   26:W 8:L 22:L 38:L 41:W 40:W 17:L
32 Charlie Brooks   FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  3   9:L 33:L 44:W 16:L 42:W 25:L 39:W
33 Georgia Mann    FNQ  522 TAS WRJ Peters    2.5  1:L 32:W 5:L 43:W 6:L 26:D 13:L
34 Jed Connor     FNQ  522 TAS WRJ Peters    2.5  3:L 30:L 41:W 26:L 37:D 42:W 24:L
35 Finn Neill     FNQ    TAS WRJ Peters    2.5  6:L 19:L 28:L 36:D 44:W 43:W 26:L
36 Ayrton Doumani   FNQ    Freshwater CC A   2.5  7:L 5:L 27:L 35:D 39:L 44:W 42:W
37 Nucifora Oliver   FNQ    Freshwater CC A   2.5  29:L 38:L 40:W 28:L 34:D 30:L 44:W
38 Brodie Lucas    FNQ  500 OLHOC 2       2   21:L 37:W 11:L 31:W 16:L 19:L 29:L
39 Jai Jassar     FNQ    TAS WRJ Taylor    2   8:L 15:L 26:L 40:L 36:W 41:W 32:L
40 Jon Galea      FNQ    KBJ Bredmose     2   23:L 18:L 37:L 39:W 43:W 31:L 30:L
41 Fraser Finlay    FNQ    Freshwater CC A   2   42:L 25:L 34:L 44:W 31:L 39:L 43:W
42 Archie Reid     FNQ  576 TAS WRJ Reid     1   41:W 3:L 20:L 24:L 32:L 34:L 36:L
43 Ryan Mann      FNQ    TAS WRJ Stoelhorst  1   19:W 6:L 29:L 33:L 40:L 35:L 41:L
44 Lachlan Baker    FNQ    KBJ Bredmose     0   4:L 11:L 32:L 41:L 35:L 36:L 37:L

Ratings (Local)

No Name         Feder Loc Id Loc Club         Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Keerthiratne, Adeepa FNQ     1184 TAS WRJ Keerthiratne 7.0/7 6.86   1 621 1620
2. Qu, Lucas      FNQ     969 TAS WRJ Keerthiratne 7.0/7 6.23   8 624 1623
3. Phan, Phan      FNQ     726 TAS WRJ Coombs    5.5/7 3.85  17 689  919
4. O'Shea, Liam     FNQ     721 TAS WRJ Keerthiratne 3.0/5 3.35  -4 596  668
5. Pandey, Pragyan   FNQ     709 TAS WRJ Keerthiratne 4.0/7 4.62  -6 588  638
6. Peters, Cody     FNQ     705 TAS WRJ Peters    3.5/7 3.92  -4 659  659
7. Ford, Findlay    FNQ     688 St Thomas 1     3.0/6 4.20  -12 535  535
8. Abdalla, Sami    FNQ     678 St Thomas 1     3.0/4 2.76   2 533  726
9. Hiranuma, Kyle    FNQ     663 OLHOC 1       2.5/5 1.75   8 773  773
10. Fenner, Thomas    FNQ     657 St Thomas 1     2.5/5 1.50  10 810  810
11. Coombs, Hayden    FNQ     646 TAS WRJ Coombs    3.0/5 1.55  15 788  860
12. Larkins, Travis   FNQ     618 OLHOC 1       1.5/5 2.50  -10 620  471
13. Tatti, Dylan     FNQ     611 OLHOC 1       3.0/4 2.04  10 604  797
14. Coombs, Dean     FNQ     609 TAS WRJ Coombs    3.0/4 1.84  12 639  832
15. Perkowicz, Rodney  FNQ     588 St Thomas 1     2.5/5 1.85   7 682  682
16. Reid, Archie     FNQ     576 TAS WRJ Reid     0.0/3 1.47  -15 583   0
17. Taylor, Alexander  FNQ     576 TAS WRJ Taylor    3.0/5 2.55   5 570  642
18. Watson, Blake    FNQ     566 OLHOC 1       3.0/6 1.44  16 768  768
19. Pundi, Khalel    FNQ     544 TAS WRJ Reid     2.0/5 1.90   1 631  559
20. Pandey, Shivansh   FNQ     533 TAS WRJ Coombs    0.0/3 1.41  -14 556   0
21. Dennis, Franklin   FNQ     527 TAS WRJ Taylor    1.0/5 2.15  -12 576  336
22. Ulm, Poppy      FNQ     524 TAS WRJ Reid     0.0/2 0.58  -6 686   0
23. Negri, Levi     FNQ     524 OLHOC 2       0.5/4 0.60  -1 822  500
24. Mann, Georgia    FNQ     522 TAS WRJ Peters    0.0/4 1.12  -11 690   0
25. Connor, Jed     FNQ     522 TAS WRJ Peters    1.0/3 1.17  -2 601  476
26. Stevens, Rhys    FNQ     506 KBJ Bredmose     1.0/4 1.32  -3 632  439
27. Robati, Mark     FNQ     504 TAS WRJ Reid     2.0/5 1.80   2 607  535
28. Lucas, Brodie    FNQ     500 OLHOC 2       1.0/6 2.34  -13 582  309
29. Schaper, Josh    FNQ     500 Freshwater CC A   4.0/7 2.66  13 589  639
30. Majer, Jacob     FNQ     500 OLHOC 2       3.5/7 2.38  11 614  614
31. Jassar, Jai     FNQ        TAS WRJ Taylor    0.0/2      676   0
32. Doumani, Ayrton   FNQ        Freshwater CC A   1.0/3      637  512
33. Baker, Lachlan    FNQ        KBJ Bredmose     0.0/2      628   0
34. Galea, Jon      FNQ        KBJ Bredmose     0.0/3      558   0
35. Neill, Finn     FNQ        TAS WRJ Peters    0.0/3      564   0
36. Stoelhorst, Nathan  FNQ        TAS WRJ Stoelhorst  3.5/7      639  639
37. Brooks, Charlie   FNQ        TAS WRJ Stoelhorst  1.0/5      551  311
38. Finlay, Fraser    FNQ        Freshwater CC A   0.0/4      539   0
39. Mann, Ryan      FNQ        TAS WRJ Stoelhorst  1.0/4      559  366
40. Ryan, Lachlan    FNQ        TAS WRJ Taylor    1.0/5      528  288
41. Stoelhorst, Sofia  FNQ        TAS WRJ Stoelhorst  2.0/5      570  498
42. Ricardi, Alexander  FNQ        OLHOC 2       1.5/5      521  372
43. Oliver, Nucifora   FNQ        Freshwater CC A   0.5/4      514  192
44. Bredmose, Magnus   FNQ        KBJ Bredmose     2.5/6      614  557

Club Standings

Place Name         Score

 1  TAS WRJ KEERTHIRATNE 22.5 
 2-3 TAS WRJ COOMBS    18  
   ST THOMAS 1     18  
 4  OLHOC 1       17  
 5  TAS WRJ REID     13  
 6  OLHOC 2       12.5 
 7  TAS WRJ TAYLOR    12  
 8-9 TAS WRJ PETERS    11  
   FRESHWATER CC A   11  
 10  TAS WRJ STOELHORST  10.5 
 11  KBJ BREDMOSE     8.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au.

School Registration

Please Note: Individual registration is not possible at this time due to continued Covid-19 restrictions. All registrations MUST go through a players school.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

Cart