0
Looking to register for an event or an upcoming class? Log into our customer portal here!
×

2019 Brisbane Spring Cup

Brisbane Spring Cup 2019 – Round 9

Standings

Place Name          Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Liu, Isaac       797 9    38.0 49.0  45.0
 2  Lamuri, Jun      1221 8    42.0 54.5  40.0
 3  Lin, Matthew      699 7    40.5 52.5  36.0
 4  Wang, Henry (Stretton) 500 7    34.5 44.0  31.0
 5  Yu, Jeremy       804 6.5   35.0 43.5  29.0
 6  Leake, Ashton     827 6    42.5 55.5  37.0
 7  Schachtner, Dennis   631 6    41.5 53.5  33.0
 8  Chen, Joseph      769 6    39.5 52.5  34.5
 9  Maljkovic, Nikola   601 6    37.5 47.5  32.5
 10  La, Brian       719 6    37.0 47.0  31.0
 11  Mathew, Christopher  635 6    37.0 46.5  30.0
 12  Dunbar, James     813 6    36.0 47.0  31.0
 13  Huang, Adam      752 6    35.5 47.5  30.0
 14  Li, Ian        753 6    35.5 46.5  31.0
 15  Fell, Harry      658 6    33.0 42.0  32.0
 16  Dani, Anuj       678 6    32.0 40.0  28.0
 17  Prasad, Basavaguru   715 5.5   39.5 49.5  31.0
 18  Li, Henry          5.5   37.5 48.0  31.5
 19  Farnworth, Luke    854 5.5   35.5 45.0  27.0
 20  Qiang, Ethen      522 5.5   35.0 45.5  26.5
 21  Lam, Jayden      540 5.5   35.0 44.5  26.5
 22  Fang, Forrest     645 5.5   34.0 43.5  27.5
 23  Wang, Huaiyuan     592 5    38.0 49.5  30.0
 24  Lin, Michelle     741 5    37.5 48.5  31.0
 25  Hu, Terrence-Yuxuan  641 5    36.0 46.0  27.0
 26  Ananda, Senuda     554 5    36.0 45.5  26.0
 27  To, KaWing       714 5    34.5 47.5  29.0
 28  Zhong, Danny      575 5    34.5 42.5  28.0
 29  Wijekoon, Vonal    603 5    33.0 44.0  26.5
 30  To, KaKa        560 5    32.0 41.5  24.0
 31  Zhao, Grayson     503 5    31.0 40.0  23.0
 32  Bashirov, Ernest      5    30.0 38.0  21.0
 33  Bashirov, Emil       5    24.0 32.0  20.0
 34  Chiu, Raiden      570 4.5   35.0 45.5  24.0
 35  Anon, Anon       643 4.5   33.5 43.5  22.0
 36  Tsai, Dario      592 4.5   32.5 42.5  23.5
 37  Zou, Deric       522 4.5   29.0 37.0  21.5
 38  Dolphin, Henry     568 4.5   28.0 37.0  22.0
 39  To, KaBo        502 4.5   27.5 36.0  18.0
 40  Tran, Alexis        4.5   26.0 34.5  14.5
 41  Ong-Morton, Ciana   567 4.5   25.5 33.0  19.0
 42  Deegala, Thevuni    530 4    33.5 42.0  22.0
 43  Zou, Xuyuan         4    33.5 41.5  23.0
 44  Kariyawasam, Chanuka  523 4    33.5 41.0  22.0
 45  Wickramaratna, Minudi 617 4    33.0 42.0  24.0
 46  Shen, Owen       500 4    33.0 42.0  23.0
 47  Lu, Lucas (2010)    542 4    31.0 41.0  20.0
 48  Page, Ashwin        4    31.0 40.0  20.0
 49  Tumusiime-Moore, Dante 599 4    30.5 40.0  23.0
 50  Garratt, Andony    500 4    28.0 35.5  17.5
 51  Naeem, Rehan      500 4    27.5 36.0  16.0
 52  Rienstra, Charlie      4    24.5 31.0  16.0
 53  Cheng, Aaron      500 4    24.0 31.0  16.0
 54  Wickramasinghe, Sehasa 539 3.5   33.5 44.0  18.5
 55  Ai, Evie        500 3.5   32.5 43.0  18.0
 56  Wang, Yueting        3.5   30.0 38.0  17.5
 57  Anon, Anon2         3.5   28.5 36.0  19.0
 58  Hathurusingha, Alosha    3.5   27.5 35.0  14.0
 59  Prasad, Om         3.5   19.0 23.0  12.5
 60  Chen, Lexin      560 3    33.0 43.5  21.0
 61  Tran, Annie      586 3    29.5 41.0  18.0
 62  Nair, Rohan      539 3    28.5 36.5  17.0
 63  Chen, Olivia (2012)  519 3    27.0 38.0  15.0
 64  Wu, Ava           3    27.0 34.0  12.0
 65  Chen, Ethan (2010)     3    24.0 29.0  8.0
 66  Lo, Eason          3    22.5 28.0  12.0
 67  Mathew, James        2.5   26.5 33.0  12.5
 68  Fang, Felix         2.5   25.5 32.5  12.0
 69  Collier, Kevin       2.5   23.0 28.0  10.0
 70  Wang, Laura         2.5   22.0 28.5  11.0
 71  Shelat, Krishav       2    26.5 34.0  11.0
 72  Siriwardhana, Yehansa    2    22.0 28.0  6.5
 73  Siriwardhana, Nadinsa    1.5   20.5 25.5  6.0
 74  Naeem, Kaymi        0    19.0 26.5  0.0

Cross Table

No Name         Feder Loc Total 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1 Isaac Liu       B   797 9   63:W 61:W 27:W 23:W 2:W 6:W 15:W 3:W 13:W
2 Jun Lamuri      B   1221 8   54:W 29:W 3:W 14:W 1:L 7:W 9:W 8:W 6:W
3 Matthew Lin      B   699 7   55:W 47:W 2:L 60:W 4:W 8:W 6:W 1:L 7:W
4 Henry (Stretton) Wang B   500 7   17:L 68:W 36:W 49:W 3:L 25:W 34:W 24:W 12:W
5 Jeremy Yu       B   804 6.5  20:L 11:D 70:W 47:W 35:W 17:W 24:L 28:W 22:W
6 Ashton Leake     B   827 6   44:W 49:W 7:W 10:W 17:W 1:L 3:L 15:W 2:L
7 Dennis Schachtner   B   631 6   32:W 48:W 6:L 20:W 13:W 2:L 10:W 16:W 3:L
8 Joseph Chen      B   769 6   31:W 28:W 26:W 17:D 14:W 3:L 12:D 2:L 25:W
9 Nikola Maljkovic   B   601 6   72:W 19:D 11:D 46:W 10:W 24:W 2:L 13:L 27:W
10 Brian La       B   719 6   51:W 38:W 21:W 6:L 9:L 26:W 7:L 30:W 29:W
11 Christopher Mathew  B   635 6   62:W 5:D 9:D 34:D 19:D 45:W 14:W 12:L 24:W
12 James Dunbar     B   813 6   37:W 23:L 47:D 39:W 34:W 18:W 8:D 11:W 4:L
13 Adam Huang      B   752 6   46:L 40:W 62:W 26:W 7:L 30:W 29:W 9:W 1:L
14 Ian Li        B   753 6   39:W 34:W 45:W 2:L 8:L 60:W 11:L 23:W 18:W
15 Harry Fell      B   658 6   74:W 18:L 42:W 54:W 43:W 23:W 1:L 6:L 31:W
16 Anuj Dani       B   678 6   71:W 26:L 54:L 51:W 44:W 21:W 23:W 7:L 28:W
17 Basavaguru Prasad   B   715 5.5  4:W 60:W 18:W 8:D 6:L 5:L 20:W 22:L 37:W
18 Henry Li       B     5.5  35:W 15:W 17:L 28:W 25:W 12:L 22:D 36:W 14:L
19 Luke Farnworth    B   854 5.5  42:W 9:D 20:W 24:L 11:D 28:L 21:D 55:W 36:W
20 Ethen Qiang      B   522 5.5  5:W 25:W 19:L 7:L 36:D 35:W 17:L 45:W 49:W
21 Jayden Lam      B   540 5.5  43:W 22:W 10:L 27:L 56:W 16:L 19:D 34:W 35:W
22 Forrest Fang     B   645 5.5  40:W 21:L 44:L 66:W 31:W 46:W 18:D 17:W 5:L
23 Huaiyuan Wang     B   592 5   69:W 12:W 24:W 1:L 27:W 15:L 16:L 14:L 46:W
24 Michelle Lin     B   741 5   53:W 41:W 23:L 19:W 45:W 9:L 5:W 4:L 11:L
25 Terrence-Yuxuan Hu  B   641 5   66:W 20:L 31:W 44:W 18:L 4:L 33:W 26:W 8:L
26 Senuda Ananda     B   554 5   58:W 16:W 8:L 13:L 48:W 10:L 32:W 25:L 43:W
27 KaWing To       B   714 5   50:W 30:W 1:L 21:W 23:L 42:W 28:L 44:W 9:L
28 Danny Zhong      B   575 5   73:W 8:L 55:W 18:L 63:W 19:W 27:W 5:L 16:L
29 Vonal Wijekoon    B   603 5   65:W 2:L 37:D 32:D 54:W 43:W 13:L 42:W 10:L
30 KaKa To        B   560 5   52:W 27:L 43:L 55:W 32:W 13:L 46:W 10:L 48:W
31 Grayson Zhao     B   503 5   8:L 64:W 25:L 52:W 22:L 56:W 60:W 49:W 15:L
32 Ernest Bashirov    B     5   7:L 35:D 71:W 29:D 30:L 54:W 26:L 61:W 42:W
33 Emil Bashirov     B     5   45:L 42:L 64:W 61:W 60:L 63:W 25:L 62:W 44:W
34 Raiden Chiu      B   570 4.5  56:W 14:L 51:W 11:D 12:L 50:W 4:L 21:L 55:W
35 Anon Anon       B   643 4.5  18:L 32:D 58:W 37:W 5:L 20:L 43:W 57:W 21:L
36 Dario Tsai      B   592 4.5  48:L 65:W 4:L 53:W 20:D 37:W 57:W 18:L 19:L
37 Deric Zou       B   522 4.5  12:L 72:W 29:D 35:L 70:W 36:L 67:W 38:W 17:L
38 Henry Dolphin     B   568 4.5  64:W 10:L 48:W 43:L 46:L 55:D 39:W 37:L 57:W
39 KaBo To        B   502 4.5  14:L 70:D 50:W 12:L 57:L 58:W 38:L 68:W 54:W
40 Alexis Tran      B     4.5  22:L 13:L 67:D 58:L 65:W 41:L 64:W 56:W 61:W
41 Ciana Ong-Morton   B   567 4.5  68:W 24:L 56:L 57:D 50:L 40:W 55:L 67:W 52:W
42 Thevuni Deegala    B   530 4   19:L 33:W 15:L 68:W 49:W 27:L 45:W 29:L 32:L
43 Xuyuan Zou      B     4   21:L 71:W 30:W 38:W 15:L 29:L 35:L 47:W 26:L
44 Chanuka Kariyawasam  B   523 4   6:L 73:W 22:W 25:L 16:L 48:W 61:W 27:L 33:L
45 Minudi Wickramaratna B   617 4   33:W 46:W 14:L 56:W 24:L 11:L 42:L 20:L 66:W
46 Owen Shen       B   500 4   13:W 45:L 61:W 9:L 38:W 22:L 30:L 60:W 23:L
47 Lucas (2010) Lu    B   542 4   59:W 3:L 12:D 5:L 58:W 57:L 50:D 43:L 64:W
48 Ashwin Page      B     4   36:W 7:L 38:L 62:W 26:L 44:L 51:W 50:W 30:L
49 Dante Tumusiime-Moore B   599 4   67:W 6:L 63:W 4:L 42:L 53:W 62:W 31:L 20:L
50 Andony Garratt    B   500 4   27:L 58:D 39:L 67:W 41:W 34:L 47:D 48:L 62:W
51 Rehan Naeem      B   500 4   10:L 52:W 34:L 16:L 64:W 61:L 48:L 65:W 69:W
52 Charlie Rienstra   B     4   30:L 51:L 72:W 31:L 71:L 73:W 63:W 53:W 41:L
53 Aaron Cheng      B   500 4   24:L 56:L 69:W 36:L 68:W 49:L 71:W 52:L 60:W
54 Sehasa Wickramasinghe B   539 3.5  2:L 67:W 16:W 15:L 29:L 32:L 56:D 58:W 39:L
55 Evie Ai        B   500 3.5  3:L 57:W 28:L 30:L 59:W 38:D 41:W 19:L 34:L
56 Yueting Wang     B     3.5  34:L 53:W 41:W 45:L 21:L 31:L 54:D 40:L 68:W
57 Anon2 Anon      B     3.5  60:L 55:L 65:W 41:D 39:W 47:W 36:L 35:L 38:L
58 Alosha Hathurusingha B     3.5  26:L 50:D 35:L 40:W 47:L 39:L 69:W 54:L 67:W
59 Om Prasad       B     3.5  47:L 74:W 60:L 63:L 55:L 65:L 72:D 70:W 71:W
60 Lexin Chen      B   560 3   57:W 17:L 59:W 3:L 33:W 14:L 31:L 46:L 53:L
61 Annie Tran      B   586 3   70:W 1:L 46:L 33:L 66:W 51:W 44:L 32:L 40:L
62 Rohan Nair      B   539 3   11:L 66:W 13:L 48:L 69:W 71:W 49:L 33:L 50:L
63 Olivia (2012) Chen  B   519 3   1:L 69:W 49:L 59:W 28:L 33:L 52:L 66:L 72:W
64 Ava Wu        B     3   38:L 31:L 33:L 72:W 51:L 66:W 40:L 71:W 47:L
65 Ethan (2010) Chen   B     3   29:L 36:L 57:L 69:L 40:L 59:W 73:W 51:L 74:W
66 Eason Lo       B     3   25:L 62:L 73:W 22:L 61:L 64:L 74:W 63:W 45:L
67 James Mathew     B     2.5  49:L 54:L 40:D 50:L 72:W 70:W 37:L 41:L 58:L
68 Felix Fang      B     2.5  41:L 4:L 74:W 42:L 53:L 69:D 70:W 39:L 56:L
69 Kevin Collier     B     2.5  23:L 63:L 53:L 65:W 62:L 68:D 58:L 74:W 51:L
70 Laura Wang      B     2.5  61:L 39:D 5:L 74:W 37:L 67:L 68:L 59:L 73:W
71 Krishav Shelat    B     2   16:L 43:L 32:L 73:W 52:W 62:L 53:L 64:L 59:L
72 Yehansa Siriwardhana B     2   9:L 37:L 52:L 64:L 67:L 74:W 59:D 73:D 63:L
73 Nadinsa Siriwardhana B     1.5  28:L 44:L 66:L 71:L 74:W 52:L 65:L 72:D 70:L
74 Kaymi Naeem      B     0   15:L 59:L 68:L 70:L 73:L 72:L 66:L 69:L 65:L

Ratings (Local)

No Name          Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Lamuri, Jun      B      1221 8.0/9 8.73  -7 691 1042
2. Farnworth, Luke    B      854 5.5/9 7.47  -20 582  662
3. Leake, Ashton     B      827 6.0/9 5.67   3 729  854
4. Dunbar, James     B      813 5.0/8 6.32  -13 579  674
5. Yu, Jeremy       B      804 5.5/8 5.84  -3 627  768
6. Liu, Isaac       B      797 9.0/9 5.31  37 730 1729
7. Chen, Joseph      B      769 6.0/9 5.13   9 719  844
8. Li, Ian        B      753 5.0/8 4.80   2 683  778
9. Huang, Adam      B      752 5.0/8 5.68  -7 598  693
10. Lin, Michelle     B      741 5.0/9 5.85  -9 630  673
11. La, Brian       B      719 6.0/9 5.94   1 598  723
12. Prasad, Basavaguru   B      715 4.5/8 4.80  -3 644  687
13. To, KaWing       B      714 5.0/9 6.12  -11 580  623
14. Lin, Matthew      B      699 7.0/9 4.41  26 705  925
15. Dani, Anuj       B      678 5.0/8 5.28  -3 557  652
16. Fell, Harry      B      658 4.0/6 3.24   8 631  756
17. Fang, Forrest     B      645 3.0/6 3.42  -4 598  598
18. Anon, Anon       B      643 1.0/4 2.24  -12 597  404
19. Hu, Terrence-Yuxuan  B      641 3.0/6 3.66  -7 562  562
20. Mathew, Christopher  B      635 6.0/9 3.69  23 699  824
21. Schachtner, Dennis   B      631 4.0/7 2.17  18 774  824
22. Wickramaratna, Minudi B      617 1.0/6 3.00  -20 614  341
23. Wijekoon, Vonal    B      603 2.5/6 2.10   4 714  657
24. Maljkovic, Nikola   B      601 5.0/8 2.24  28 767  862
25. Tumusiime-Moore, Dante B      599 3.0/8 4.48  -15 555  468
26. Tsai, Dario      B      592 2.5/5 2.60  -1 580  580
27. Wang, Huaiyuan     B      592 4.0/8 2.72  13 707  707
28. Tran, Annie      B      586 1.0/4 2.04  -10 580  387
29. Zhong, Danny      B      575 4.0/7 2.38  16 691  741
30. Chiu, Raiden      B      570 3.5/8 3.76  -3 593  550
31. Dolphin, Henry     B      568 1.5/5 2.65  -12 549  400
32. Ong-Morton, Ciana   B      567 0.0/3 1.44  -14 580   0
33. To, KaKa        B      560 2.0/5 1.95   1 637  565
34. Chen, Lexin      B      560 0.0/6 2.58  -26 612   0
35. Ananda, Senuda     B      554 1.0/5 1.45  -5 712  472
36. Lu, Lucas (2010)    B      542 1.0/4 1.16  -2 704  511
37. Lam, Jayden      B      540 3.5/7 2.10  14 689  689
38. Wickramasinghe, Sehasa B      539 1.0/5 1.25  -3 732  492
39. Nair, Rohan      B      539 0.0/4 1.56  -16 622   0
40. Deegala, Thevuni    B      530 2.0/6 1.86   1 674  549
41. Kariyawasam, Chanuka  B      523 2.0/6 1.74   3 682  557
42. Zou, Deric       B      522 1.5/6 1.92  -4 656  463
43. Qiang, Ethen      B      522 5.5/9 2.61  29 677  757
44. Chen, Olivia (2012)  B      519 0.0/3 0.93  -9 657   0
45. Zhao, Grayson     B      503 2.0/6 1.86   1 645  520
46. To, KaBo        B      502 2.0/5 1.60   4 635  563
47. Wang, Henry (Stretton) B      500 6.0/8 2.16  38 671  864
48. Ai, Evie        B      500 1.5/7 2.31  -8 628  398
49. Garratt, Andony    B      500 2.5/6 2.40   1 572  515
50. Naeem, Rehan      B      500 0.0/4 1.24  -12 638   0
51. Cheng, Aaron      B      500 1.0/4 1.32  -3 623  430
52. Shen, Owen       B      500 4.0/9 3.15   9 609  566
53. Bashirov, Ernest    B         4.0/8      581  581
54. Tran, Alexis      B         1.0/4      638  445
55. Fang, Felix      B         0.0/5      520   0
56. Li, Henry       B         5.5/9      671  696
57. Mathew, James     B         0.0/5      545   0
58. Siriwardhana, Yehansa B         0.0/3      547   0
59. Chen, Ethan (2010)   B         0.0/3      565   0
60. Naeem, Kaymi      B         0.0/1      658   0
61. Zou, Xuyuan      B         3.0/8      584  497
62. Collier, Kevin     B         0.0/5      530   0
63. Siriwardhana, Nadinsa B         0.0/2      549   0
64. Wang, Yueting     B         2.5/7      548  446
65. Bashirov, Emil     B         4.0/8      564  564
66. Anon, Anon2      B         2.5/8      559  418
67. Rienstra, Charlie   B         2.0/6      525  400
68. Wang, Laura      B         0.5/4      604  282
69. Wu, Ava        B         0.0/4      528   0
70. Page, Ashwin      B         4.0/9      552  509
71. Hathurusingha, Alosha B         0.5/6      547  146
72. Shelat, Krishav    B         0.0/3      572   0
73. Lo, Eason       B         1.0/6      591  318
74. Prasad, Om       B         0.0/4      530   0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au.

Teacher & Coordinator Registration

Please Note: This form is for School Teachers & Coordinators ONLY. Individual registrations are unavailable at this time due to COVID-19 restrictions. Please call the Gardiner Chess office (07) 5522 7221 or email Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au for more information.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

Cart