gardiner chess
Phone : (07) 5522 7221
 

2018 Term 3 Brisbane Secondary Premier Indivuals

08-Aug-2018

2018 Brisbane Secondary Individual Term 3 – Round 7

Standings

Place Name          Feder Rtg Loc Club    Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Michael Ostapenko   B     1992 ACGS 1   7    15.0 21.0  28.0
 2-6 Jason Wang       B     1718 ACGS 1   6    17.5 22.0  26.0
   Allan Li        B     1303 ACGS 2   6    15.5 22.0  27.0
   Hughston Parle     B     2091 GT Parle  6    15.5 22.0  24.0
   Alexander Au      B     1823 ACGS 1   6    15.5 22.0  21.0
   Guowen Zhang      B     1287 GT Parle  6    15.0 22.0  24.0
 7-8 Henry Slater-Jones   B     1993 ACGS 1   5.5   15.5 22.5  22.5
   Tony Zhong       B     1914 BGS 1    5.5   15.5 22.5  22.5
9-10 Kush Patel       B     1345 BSHS Chan  5    16.5 23.0  20.0
   Jason Chan       B     1504 BSHS Chan  5    16.0 23.0  20.0
11-13 Aditya Anand      B     1391 BSHS Chan  4.5   17.5 23.5  13.0
   Nadula Tennakoon    B     1424 BGS 1    4.5   16.5 23.5  21.0
   Alexavier Ly-Liu    B     1461 ACGS 2   4.5   16.5 23.5  19.0
14-16 James Hong       B     945 Nudgee 1  4    18.0 24.0  18.0
   Aaron Huang      B     1158 ACGS 2   4    18.0 24.0  17.0
   Brandon Yang      B     928 BSHS Fraser 4    18.0 24.0  16.0
17-18 George Withers     B     1109 BGS 1    3.5   18.5 24.5  18.0
   Jacob Martin      B     989 Nudgee 1  3.5   18.0 24.5  16.0
19-20 Yang Zhang       B     1032 GT Parle  3    18.5 25.0  9.0
   Tiran Mahaarachchi   B     1005 BSHS Fraser 3    18.0 25.0  13.0
 21  Evan Fraser      B     986 BSHS Fraser 2.5   19.0 25.5  9.5
22-25 Jack Giufre      B     800 GT Parle  2    20.0 26.0  4.0
   Joshua Peters     B     1037 Nudgee 1  2    19.0 26.0  11.0
   Lucas Su        B     1393 BSHS Chan  2    19.0 26.0  5.0
   Dylan Yuan       B     1081 BSHS Fraser 2    19.0 26.0  5.0
 26  Sze-Yong Ng      B     1402 BGS 1    1.5   20.0 26.5  9.0
27-29 Dashiell Young     B     1451 ACGS 2   1    20.0 27.0  5.0
   Saravanan Somasundaram B     1087 BGS 2    1    20.0 27.0  2.0
   Noah Smith       B     997 Nudgee 1  1    20.0 27.0  2.0
 30  Henry (BGS) Wang    B     882 BGS 2    0.5   20.0 27.5  0.5
31-32 Karan Kanwar      B     900 BGS 2    0    20.0 28.0  0.0
   DJ Li         B     724 BGS 2    0    20.0 28.0  0.0

Cross Table

No Name          Feder Loc Club    Total 1  2  3  4  5  6  7 

1 Michael Ostapenko   B   1992 ACGS 1   7   13:W 31:W 24:W 6:W 29:W 20:W 12:W
2 Jason Wang       B   1718 ACGS 1   6   15:W 32:W 11:W 22:W 14:W 16:L 17:W
3 Allan Li        B   1303 ACGS 2   6   5:W 18:W 30:W 21:W 9:W 26:W 19:L
4 Hughston Parle     B   2091 GT Parle  6   23:W 25:W 8:W 7:L 28:W 10:W 27:W
5 Alexander Au      B   1823 ACGS 1   6   3:L 30:W 9:W 19:W 18:W 21:W 26:W
6 Guowen Zhang      B   1287 GT Parle  6   29:W 20:W 12:W 1:L 31:W 24:W 13:W
7 Henry Slater-Jones   B   1993 ACGS 1   5.5  27:W 28:W 10:L 4:W 23:W 25:W 8:D
8 Tony Zhong       B   1914 BGS 1    5.5  28:W 10:W 4:L 23:W 25:W 27:W 7:D
9 Kush Patel       B   1345 BSHS Chan  5   21:W 26:W 5:L 30:W 3:L 19:W 18:W
10 Jason Chan       B   1504 BSHS Chan  5   25:W 8:L 7:W 28:W 27:W 4:L 23:W
11 Aditya Anand      B   1391 BSHS Chan  4.5  16:L 17:D 2:L 32:W 15:W 22:W 14:W
12 Nadula Tennakoon    B   1424 BGS 1    4.5  31:W 24:W 6:L 29:W 20:W 13:D 1:L
13 Alexavier Ly-Liu    B   1461 ACGS 2   4.5  1:L 29:W 31:W 20:W 24:W 12:D 6:L
14 James Hong       B   945 Nudgee 1  4   22:W 15:L 16:W 17:W 2:L 32:W 11:L
15 Aaron Huang      B   1158 ACGS 2   4   2:L 14:W 32:W 16:W 11:L 17:W 22:L
16 Brandon Yang      B   928 BSHS Fraser 4   11:W 22:W 14:L 15:L 17:L 2:W 32:W
17 George Withers     B   1109 BGS 1    3.5  32:W 11:D 22:W 14:L 16:W 15:L 2:L
18 Jacob Martin      B   989 Nudgee 1  3.5  19:W 3:L 21:W 26:D 5:L 30:W 9:L
19 Yang Zhang       B   1032 GT Parle  3   18:L 21:L 26:W 5:L 30:W 9:L 3:W
20 Tiran Mahaarachchi   B   1005 BSHS Fraser 3   24:W 6:L 29:W 13:L 12:L 1:L 31:W
21 Evan Fraser      B   986 BSHS Fraser 2.5  9:L 19:W 18:L 3:L 26:W 5:L 30:D
22 Jack Giufre      B   800 GT Parle  2   14:L 16:L 17:L 2:L 32:W 11:L 15:W
23 Joshua Peters     B   1037 Nudgee 1  2   4:L 27:W 25:W 8:L 7:L 28:L 10:L
24 Lucas Su        B   1393 BSHS Chan  2   20:L 12:L 1:L 31:W 13:L 6:L 29:W
25 Dylan Yuan       B   1081 BSHS Fraser 2   10:L 4:L 23:L 27:W 8:L 7:L 28:W
26 Sze-Yong Ng      B   1402 BGS 1    1.5  30:W 9:L 19:L 18:D 21:L 3:L 5:L
27 Dashiell Young     B   1451 ACGS 2   1   7:L 23:L 28:W 25:L 10:L 8:L 4:L
28 Saravanan Somasundaram B   1087 BGS 2    1   8:L 7:L 27:L 10:L 4:L 23:W 25:L
29 Noah Smith       B   997 Nudgee 1  1   6:L 13:L 20:L 12:L 1:L 31:W 24:L
30 Henry (BGS) Wang    B   882 BGS 2    .5  26:L 5:L 3:L 9:L 19:L 18:L 21:D
31 Karan Kanwar      B   900 BGS 2    0   12:L 1:L 13:L 24:L 6:L 29:L 20:L
32 DJ Li         B   724 BGS 2    0   17:L 2:L 15:L 11:L 22:L 14:L 16:L

Ratings (Local)

No Name          Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Slater-Jones, Henry   B      1993 5.5/7 6.79  -13 1452 1682
2. Ostapenko, Michael   B      1992 7.0/7 7.00   0 1210 2209
3. Au, Alexander      B      1823 6.0/7 6.93  -9 1134 1443
4. Wang, Jason       B      1718 6.0/7 6.93  -9 1008 1317
5. Ly-Liu, Alexavier    B      1461 4.5/7 5.11  -6 1285 1387
6. Young, Dashiell     B      1451 1.0/7 2.73  -17 1530 1221
7. Li, Allan        B      1303 6.0/7 4.41  16 1208 1517
8. Huang, Aaron      B      1158 4.0/7 4.20  -2 1088 1138
9. Zhong, Tony       B      1914 5.5/7 6.58  -11 1463 1693
10. Tennakoon, Nadula    B      1424 4.5/7 4.76  -3 1291 1393
11. Ng, Sze-Yong      B      1402 1.5/7 5.39  -39 1194  964
12. Withers, George     B      1109 3.5/7 3.64  -1 1095 1095
13. Somasundaram, Saravanan B      1087 1.0/7 0.28   7 1582 1273
14. Kanwar, Karan      B      900 0.0/7 0.35  -4 1366  367
15. Wang, Henry (BGS)    B      882 0.5/7 0.63  -1 1269  847
16. Li, DJ         B      724 0.0/7 0.49  -5 1150  151
17. Chan, Jason       B      1504 5.0/7 3.29  17 1522 1680
18. Su, Lucas        B      1393 2.0/7 4.41  -24 1295 1137
19. Anand, Aditya      B      1391 4.5/7 6.16  -17 1055 1157
20. Patel, Kush       B      1345 5.0/7 4.83   2 1202 1360
21. Yang, Brandon      B      928 4.0/7 1.75  23 1121 1171
22. Yuan, Dylan       B      1081 2.0/7 0.28  17 1582 1424
23. Mahaarachchi, Tiran   B      1005 3.0/7 0.77  22 1351 1301
24. Fraser, Evan      B      986 2.5/7 1.19  13 1254 1152
25. Parle, Hughston     B      2091 6.0/7 6.93  -9 1438 1747
26. Zhang, Guowen      B      1287 6.0/7 3.29  27 1310 1619
27. Zhang, Yang       B      1032 3.0/7 1.61  14 1247 1197
28. Giufre, Jack      B      800 2.0/7 0.84  12 1139  981
29. Peters, Joshua     B      1037 2.0/7 0.21  18 1589 1431
30. Smith, Noah       B      997 1.0/7 0.77   2 1352 1043
31. Martin, Jacob      B      989 3.5/7 1.26  22 1253 1253
32. Hong, James       B      945 4.0/7 1.89  21 1118 1168
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com