0
Looking to register for an event or an upcoming class? Log into our customer portal here!
×

2022 Far North Queensland Secondary Open Term 2

Far North Queensland Secondary Open Term 2 2022 – Round 7

Standings

Place Name           Feder Loc Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2 Dean Coombs        FNQ  754 St A Saints Gold    6    24.5 34.0  25.5
   Hayden Kuiper       FNQ    Cairns High C Team   6    20.5 28.0  23.0
 3-5 Paddy Hope        FNQ  621 TAS WRS Sid       5.5   24.0 33.5  23.5
   Thomas Mylrea       FNQ  645 Mareeba 2        5.5   22.0 31.5  20.5
   Jill McInnes       FNQ  585 Mareeba 2        5.5   20.5 28.0  19.5
 6-8 John Phan         FNQ  672 TAS WRS John      5    21.0 29.5  25.0
   Donatello Cheng      FNQ    Cairns High C Team   5    21.0 27.5  21.0
   Xavier-Ray David-Williams FNQ  643 ST A Saints Blue    5    19.0 28.0  18.0
9-16 Miles Whipp        FNQ  660 St A Saints Gold    4.5   22.0 29.5  23.0
   Sidhanth Daniel      FNQ  669 TAS WRS Sid       4.5   21.5 29.5  20.5
   Larah Turnbull      FNQ  518 TAS WRS Larah      4.5   20.5 29.0  19.0
   Collin Nguyen       FNQ    TAS WRS Noah      4.5   20.5 29.0  16.5
   Thomas Hayward      FNQ    TAS WRS Takeru     4.5   18.5 25.5  18.0
   Thomas Lockett      FNQ    Cairns High D Team   4.5   18.0 25.0  14.5
   Saxon Monaghan-Hepburn  FNQ    TAS WRS Noah      4.5   17.5 23.5  17.5
   Ryan Hearn        FNQ    Cairns High C Team   4.5   16.5 24.0  17.5
17-23 Sean McCahill       FNQ  659 ST A Saints Blue    4    22.5 30.5  18.0
   Jaidon Wilson       FNQ    St Stephen's 3     4    21.0 29.0  16.0
   Albert An         FNQ    TAS WRS Takeru     4    21.0 28.5  19.0
   Raphael Springell     FNQ    TAS WRS John      4    20.0 27.5  16.0
   Harnoor Gill       FNQ    TAS WRS Larah      4    20.0 27.5  15.0
   Shivansh Pandey      FNQ  577 TAS WRS John      4    19.0 25.5  18.0
   Dexter Marron       FNQ    Cairns High D Team   4    18.5 26.5  10.0
24-29 Anne Vermaak       FNQ    St Stephen's 3     3.5   20.0 28.5  17.0
   Cody Peters        FNQ  640 TAS WRS Sid       3.5   19.0 26.5  19.0
   Joshua Barry       FNQ  500 TAS WRS John      3.5   18.5 27.0  17.0
   Kai Brown         FNQ    Cairns High C Team   3.5   18.0 25.5  13.0
   Xavier Myrteza      FNQ    St Stephen's 3     3.5   17.5 24.0  13.0
   Erik Nilsson       FNQ    Cairns High D Team   3.5   13.0 18.5  12.0
30-38 Cody Dwyer        FNQ    Good Counsel College  3    18.5 25.5  15.0
   Dylan Wright       FNQ    St A Saints Gold    3    17.5 23.5  15.0
   Cooper Ingram       FNQ    Good Counsel College  3    17.0 25.5  13.5
   Ulas Ucar         FNQ    TAS WRS Takeru     3    16.5 22.5  13.0
   Takeru Oguchi       FNQ  539 TAS WRS Takeru     3    16.5 21.5  13.0
   Lucy Whipp        FNQ  500 TAS WRS Larah      3    16.0 21.0  10.0
   Lachlan Ryan       FNQ  572 TAS WRS Sid       3    15.5 20.5  9.0
   Nathan Tuxworth      FNQ    Mareeba 2        3    15.0 21.5  11.0
   Xavier Sutton       FNQ    Good Counsel College  3    13.5 19.5  10.0
39-43 Caleb McSweeney      FNQ    TAS WRS Noah      2.5   17.0 23.0  5.0
   Jack Cowlbeck       FNQ    Mareeba 2        2.5   17.0 22.5  10.5
   Nyla Harris        FNQ  570 TAS WRS Larah      2.5   15.0 20.5  10.0
   Logan Tallis       FNQ    Cairns High D Team   2.5   13.5 18.5  11.5
   Noah Clegg        FNQ    Cairns High individual 2.5   13.0 18.0  7.0
44-49 Timmy Pham             Good Counsel College 2 2    15.5 22.0  9.0
   Gurmaan Singh            Good Counsel College 2 2    15.5 22.0  8.0
   Jarrod Goodes            Good Counsel College 2 2    15.0 20.0  6.0
   Will Benton        FNQ    Good Counsel College  2    14.0 18.5  5.0
   Rose Jordan             Good Counsel College 2 2    13.0 18.0  7.0
   Noah Solomon       FNQ    TAS WRS Noah      2    12.5 18.5  8.0
50-51 Bell McInnes       FNQ    Mareeba 3        1    14.5 21.5  4.0
   Archie Clifton      FNQ    St A Saints Gold    1    12.0 17.0  2.0

Cross Table

No Name            Feder Loc Club          Total 1  2  3  4  5  6  7 

1 Coombs, Dean        FNQ  754 St A Saints Gold    6   23:W 12:W 7:W 3:D 10:W 6:W 4:D
2 Kuiper, Hayden       FNQ    Cairns High C Team   6   0:W 49:W 3:L 30:W 8:W 17:W 6:W
3 Hope, Paddy        FNQ  621 TAS WRS Sid       5.5  27:W 20:W 2:W 1:D 5:D 9:D 11:W
4 Mylrea, Thomas       FNQ  645 Mareeba 2        5.5  12:L 23:W 11:W 21:W 26:W 7:W 1:D
5 McInnes, Jill       FNQ  585 Mareeba 2        5.5  21:L 39:W 14:W 32:W 3:D 13:W 9:W
6 Phan, John         FNQ  672 TAS WRS John      5   40:W 19:W 24:W 25:W 9:W 1:L 2:L
7 Cheng, Donatello      FNQ    Cairns High C Team   5   50:W 18:W 1:L 20:W 25:W 4:L 17:W
8 David-Williams, Xavier-Ray FNQ  643 ST A Saints Blue    5   20:L 27:W 29:W 28:W 2:L 18:W 19:W
9 Whipp, Miles        FNQ  660 St A Saints Gold    4.5  48:W 30:W 22:W 10:W 6:L 3:D 5:L
10 Daniel, Sidhanth      FNQ  669 TAS WRS Sid       4.5  39:W 21:W 16:W 9:L 1:L 20:W 15:D
11 Turnbull, Larah      FNQ  518 TAS WRS Larah      4.5  28:W 13:D 4:L 36:W 34:W 19:W 3:L
12 Nguyen, Collin       FNQ    TAS WRS Noah      4.5  4:W 1:L 36:W 17:L 14:D 40:W 26:W
13 Hayward, Thomas      FNQ    TAS WRS Takeru     4.5  46:W 11:D 17:L 35:W 28:W 5:L 27:W
14 Lockett, Thomas      FNQ    Cairns High D Team   4.5  18:L 45:W 5:L 38:W 12:D 33:W 25:W
15 Monaghan-Hepburn, Saxon  FNQ    TAS WRS Noah      4.5  24:L 37:W 44:W 31:W 17:L 22:W 10:D
16 Hearn, Ryan        FNQ    Cairns High C Team   4.5  35:W 34:W 10:L 22:L 33:D 30:W 24:W
17 McCahill, Sean       FNQ  659 ST A Saints Blue    4   19:L 40:W 13:W 12:W 15:W 2:L 7:L
18 Wilson, Jaidon       FNQ    St Stephen's 3     4   14:W 7:L 23:W 26:L 21:W 8:L 31:W
19 An, Albert         FNQ    TAS WRS Takeru     4   17:W 6:L 41:W 24:W 22:W 11:L 8:L
20 Springell, Raphael     FNQ    TAS WRS John      4   8:W 3:L 49:W 7:L 32:W 10:L 41:W
21 Gill, Harnoor       FNQ    TAS WRS Larah      4   5:W 10:L 34:W 4:L 18:L 48:W 37:W
22 Pandey, Shivansh      FNQ  577 TAS WRS John      4   47:W 38:W 9:L 16:W 19:L 15:L 30:W
23 Marron, Dexter       FNQ    Cairns High D Team   4   1:L 4:L 18:L 47:W 36:W 35:W 34:W
24 Vermaak, Anne       FNQ    St Stephen's 3     3.5  15:W 26:W 6:L 19:L 29:W 25:D 16:L
25 Peters, Cody        FNQ  640 TAS WRS Sid       3.5  43:W 32:W 31:W 6:L 7:L 24:D 14:L
26 Barry, Joshua       FNQ  500 TAS WRS John      3.5  37:W 24:L 38:W 18:W 4:L 27:D 12:L
27 Brown, Kai         FNQ    Cairns High C Team   3.5  3:L 8:L 39:W 49:W 31:W 26:D 13:L
28 Myrteza, Xavier      FNQ    St Stephen's 3     3.5  11:L 46:W 33:W 8:L 13:L 32:D 42:W
29 Nilsson, Erik       FNQ    Cairns High D Team   3.5  31:L 50:W 8:L 44:W 24:L 41:D 40:W
30 Dwyer, Cody        FNQ    Good Counsel College  3   44:W 9:L 42:W 2:L 37:W 16:L 22:L
31 Wright, Dylan       FNQ    St A Saints Gold    3   29:W 33:W 25:L 15:L 27:L 44:W 18:L
32 Ingram, Cooper       FNQ    Good Counsel College  3   36:W 25:L 35:W 5:L 20:L 28:D 33:D
33 Ucar, Ulas         FNQ    TAS WRS Takeru     3   42:W 31:L 28:L 45:W 16:D 14:L 32:D
34 Oguchi, Takeru       FNQ  539 TAS WRS Takeru     3   51:W 16:L 21:L 43:W 11:L 45:W 23:L
35 Whipp, Lucy        FNQ  500 TAS WRS Larah      3   16:L 51:W 32:L 13:L 43:W 23:L 47:W
36 Ryan, Lachlan       FNQ  572 TAS WRS Sid       3   32:L 43:W 12:L 11:L 23:L 50:W 45:W
37 Tuxworth, Nathan      FNQ    Mareeba 2        3   26:L 15:L 48:W 39:W 30:L 42:W 21:L
38 Sutton, Xavier       FNQ    Good Counsel College  3   41:W 22:L 26:L 14:L 45:L 46:W 48:W
39 McSweeney, Caleb      FNQ    TAS WRS Noah      2.5  10:L 5:L 27:L 37:L 0:W 43:D 50:W
40 Cowlbeck, Jack       FNQ    Mareeba 2        2.5  6:L 17:L 50:W 41:W 42:D 12:L 29:L
41 Harris, Nyla        FNQ  570 TAS WRS Larah      2.5  38:L 47:W 19:L 40:L 46:W 29:D 20:L
42 Tallis, Logan       FNQ    Cairns High D Team   2.5  33:L 48:W 30:L 46:W 40:D 37:L 28:L
43 Clegg, Noah        FNQ    Cairns High individual 2.5  25:L 36:L 47:W 34:L 35:L 39:D 44:W
44 Pham, Timmy             Good Counsel College 2 2   30:L 0:W 15:L 29:L 49:W 31:L 43:L
45 Singh, Gurmaan            Good Counsel College 2 2   49:L 14:L 0:W 33:L 38:W 34:L 36:L
46 Goodes, Jarrod            Good Counsel College 2 2   13:L 28:L 51:W 42:L 41:L 38:L 0:W
47 Benton, Will        FNQ    Good Counsel College  2   22:L 41:L 43:L 23:L 51:W 49:W 35:L
48 Jordan, Rose             Good Counsel College 2 2   9:L 42:L 37:L 51:W 50:W 21:L 38:L
49 Solomon, Noah       FNQ    TAS WRS Noah      2   45:W 2:L 20:L 27:L 44:L 47:L 51:W
50 McInnes, Bell       FNQ    Mareeba 3        1   7:L 29:L 40:L 0:W 48:L 36:L 39:L
51 Clifton, Archie      FNQ    St A Saints Gold    1   34:L 35:L 46:L 48:L 47:L 0:W 49:L

Ratings (Local)

No Name            Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Coombs, Dean        FNQ     754 3.0/4 2.56   4 652  845
2. Phan, John         FNQ     672 2.0/3 1.44   6 685  810
3. Daniel, Sidhanth      FNQ     669 0.0/2 0.90  -9 707   0
4. Whipp, Miles        FNQ     660 2.5/5 2.75  -3 625  625
5. McCahill, Sean       FNQ     659          0   0
6. Mylrea, Thomas       FNQ     645 2.5/3 1.74   8 591  864
7. David-Williams, Xavier-Ray FNQ     643          0   0
8. Peters, Cody        FNQ     640 0.0/1 0.46  -5 672   0
9. Hope, Paddy        FNQ     621 2.5/4 1.96   5 629  724
10. McInnes, Jill       FNQ     585 1.5/2 0.84   7 641  834
11. Pandey, Shivansh      FNQ     577 0.0/1 0.39  -4 660   0
12. Ryan, Lachlan       FNQ     572 0.0/1 0.58  -6 518   0
13. Harris, Nyla        FNQ     570          0   0
14. Oguchi, Takeru       FNQ     539 0.0/1 0.53  -5 518   0
15. Turnbull, Larah      FNQ     518 2.0/4 1.60   4 594  594
16. Barry, Joshua       FNQ     500 0.0/1 0.31  -3 645   0
17. Whipp, Lucy        FNQ     500          0   0
18. Solomon, Noah       FNQ                 0   0
19. Myrteza, Xavier      FNQ       0.0/2      581   0
20. Cheng, Donatello      FNQ       2.0/4      675  675
21. Wilson, Jaidon       FNQ       0.0/2      572   0
22. Tallis, Logan       FNQ                 0   0
23. Hearn, Ryan        FNQ       2.0/4      571  571
24. Tuxworth, Nathan      FNQ       0.0/1      500   0
25. Jordan, Rose                0.0/1      660   0
26. Wright, Dylan       FNQ       0.0/1      640   0
27. Singh, Gurmaan               0.0/2      556   0
28. Goodes, Jarrod               0.0/1      570   0
29. Hayward, Thomas      FNQ       1.5/4      566  479
30. Clegg, Noah        FNQ       0.0/4      563   0
31. Ingram, Cooper       FNQ       2.0/4      574  574
32. Marron, Dexter       FNQ       3.0/5      602  615
33. McInnes, Bell       FNQ       0.0/1      572   0
34. Benton, Will        FNQ       0.0/3      549   0
35. Lockett, Thomas      FNQ       1.0/2      613  613
36. Monaghan-Hepburn, Saxon  FNQ       1.5/3      635  635
37. Vermaak, Anne       FNQ       1.5/3      604  604
38. Pham, Timmy                          0   0
39. Clifton, Archie      FNQ       0.0/2      520   0
40. Cowlbeck, Jack       FNQ       1.0/3      634  509
41. Sutton, Xavier       FNQ       1.0/3      549  424
42. Kuiper, Hayden       FNQ       3.0/4      649  674
43. Brown, Kai         FNQ       0.5/3      588  315
44. Ucar, Ulas         FNQ                 0   0
45. An, Albert         FNQ       3.0/6      607  607
46. Springell, Raphael     FNQ       2.0/4      626  626
47. McSweeney, Caleb      FNQ       0.0/2      627   0
48. Nilsson, Erik       FNQ       0.5/2      607  414
49. Gill, Harnoor       FNQ       2.0/4      610  610
50. Dwyer, Cody        FNQ       0.0/2      619   0
51. Nguyen, Collin       FNQ       3.0/5      626  639

Club Standings

Place Name          Score

 1  CAIRNS HIGH C TEAM   19  
 2-4 MAREEBA 2        16.5 
   TAS WRS SID       16.5 
   TAS WRS JOHN      16.5 
 5-6 ST A SAINTS GOLD    14.5 
   TAS WRS TAKERU     14.5 
 7  TAS WRS LARAH      14  
 8  TAS WRS NOAH      13.5 
9-10 ST STEPHEN'S 3     11  
   GOOD COUNSEL COLLEGE  11  
 11  CAIRNS HIGH D TEAM   10.5 
 12  ST A SAINTS BLUE    9  
 13  GOOD COUNSEL COLLEGE 2 8  
 14  CAIRNS HIGH D TEAM   4  
 15  CAIRNS HIGH INDIVIDUAL 2.5 
 16  MAREEBA 3        1  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au.

Teacher & Coordinator Registration

Please Note: This form is for School Teachers & Coordinators ONLY. Individual registrations are unavailable at this time due to COVID-19 restrictions. Please call the Gardiner Chess office (07) 5522 7221 or email Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au for more information.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

Cart