0
×

2020 Term 1 Wide Bay North Secondary

Wide Bay North North Secondary Term 1 2020 – Round 7

Standings

Place Name         Feder Loc Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Joshua Howard    WB  902 Bundy High Gold  7    22.5 31.5  28.0
 2-3 Patrick Maher    WB  705 Shalom Black   6    21.5 32.0  25.0
   Nicholas Whitelum  WB  734 Shalom Black   6    19.5 29.5  26.0
 4  Demetri De Florian  WB  675 Shalom Black   5.5   20.5 29.0  20.5
 5-8 Kaylee Robinson   WB  668 Bundy High Blue  5    19.5 29.0  22.0
   Ethan Clark     WB  569 Bundy High White 5    18.5 25.0  19.0
   Christian Jackson  WB  612 St Luke's Team 2 5    17.5 26.0  20.0
   Riley Newbold    WB  606 Bundy High White 5    17.0 25.0  15.0
9-13 Brenton Mchale    WB  924 Bundy High Gold  4.5   25.0 35.0  22.0
   Haiden Campbell   WB  695 St Luke's Team 1 4.5   22.0 31.0  21.0
   Henry Hirst     WB  620 St Luke's Team 2 4.5   20.5 28.0  20.5
   Callum Macann    WB  563 Shalom White   4.5   18.5 25.5  16.5
   Fletcher Churchill  WB  747 Bundy High Gold  4.5   18.0 25.5  18.5
14-22 Sam Tankey      WB  633 St Luke's Team 2 4    19.5 27.5  16.0
   Harry Packwood    WB  886 Shalom Black   4    18.0 25.0  16.0
   Kani Nathan     WB  553 Bundy High Blue  4    17.5 26.0  16.0
   Sam Fuernsinn    WB    St Luke's Team 4 4    17.5 25.5  14.0
   Lalit Gudimetla   WB  500 St Luke's Team 3 4    16.5 22.5  12.0
   Zahra Smith     WB  624 Bundy High Gold  4    16.5 22.0  18.0
   Noah Till      WB  519 Bundy High Black 4    16.5 22.0  15.0
   Angus Algie     WB  503 St Luke's Team 3 4    15.0 21.0  16.0
   Ryan Neophitou    WB    Bundy High Black 4    14.5 20.5  10.0
23-27 Nelson Brown     WB  796 St Luke's Team 1 3.5   23.5 33.0  19.5
   Angus Hill      WB  636 St Luke's Team 1 3.5   21.0 30.0  18.5
   Samuel Mckinley   WB    Bundaberg CC 1  3.5   17.5 25.5  11.5
   Ryan McGavin     WB  500 Bundy High Black 3.5   17.0 23.0  13.5
   Cooper Benjamin   WB    Bundaberg CC 1  3.5   13.0 18.5  11.5
28-35 Lachlan Hocking   WB  728 St Luke's Team 1 3    21.5 30.5  18.0
   George Stelmack   WB  500 Shalom White   3    20.5 28.5  15.0
   Zac Crane      WB  544 St Luke's Team 3 3    17.0 24.0  13.0
   Thanushi Weerasinghe WB    Shalom White   3    17.0 23.5  10.0
   Lucas Rao      WB  556 St Luke's Team 2 3    16.5 24.5  14.0
   Vivian Blemings   WB    Shalom White   3    16.0 22.0  11.0
   Michael Bosch    WB    St Luke's Team 3 3    15.5 20.5  12.0
   Jonathan El-Azzi   WB    Shalom Solo    3    13.5 21.0  7.0
36-41 Thomas Brandon    WB  500 Shalom Red    2.5   17.5 24.5  11.5
   Euan Duxbury     WB    Bundaberg CC Solo 2.5   16.5 21.5  8.5
   Thomas Baker     WB  540 Bundy High Blue  2.5   15.5 21.0  13.5
   Finlay Hallett    WB    St Luke's Team 5 2.5   14.0 20.5  7.5
   Isaac Watson     WB    Shalom Red    2.5   13.5 19.0  8.5
   Liam Taske      WB    Bundaberg CC 1  2.5   12.5 18.5  5.0
42-47 Frazer Nelson    WB    Shalom Red    2    18.0 25.0  10.0
   Abbie Cook      WB    St Luke's Team 4 2    16.5 23.0  11.0
   Eric Smith      WB    Bundy High Blue  2    16.0 22.0  7.0
   Cameron Bowes    WB    St Luke's Team 4 2    15.5 22.5  11.0
   Cooper Hotz     WB    Shalom Red    2    14.5 21.5  4.0
   Hayden Crager    WB    Bundaberg CC 1  2    14.0 20.5  8.0
 48  Lani Hill      WB    St Luke's Team 4 1.5   15.5 20.5  7.0
 49  Aden Hall      WB    Bundy High White 1    13.5 18.5  3.0

Cross Table

No Name         Feder Loc Club       Total 1  2  3  4  5  6  7 

1 Joshua Howard    WB  902 Bundy High Gold  7   29:W 7:W 24:W 28:W 2:W 3:W 5:W
2 Patrick Maher    WB  705 Shalom Black   6   8:W 14:W 10:W 23:W 1:L 24:W 9:W
3 Nicholas Whitelum  WB  734 Shalom Black   6   35:W 32:W 11:W 9:W 28:W 1:L 10:W
4 Demetri De Florian  WB  675 Shalom Black   5.5  25:D 8:W 14:W 13:L 16:W 23:W 11:W
5 Kaylee Robinson   WB  668 Bundy High Blue  5   39:W 21:W 9:L 30:W 29:W 7:W 1:L
6 Ethan Clark     WB  569 Bundy High White 5   17:W 23:L 44:W 15:W 9:L 28:W 14:W
7 Christian Jackson  WB  612 St Luke's Team 2 5   46:W 1:L 47:W 45:W 12:W 5:L 21:W
8 Riley Newbold    WB  606 Bundy High White 5   2:L 4:L 41:W 39:W 42:W 29:W 15:W
9 Brenton Mchale    WB  924 Bundy High Gold  4.5  18:W 12:W 5:W 3:L 6:W 10:D 2:L
10 Haiden Campbell   WB  695 St Luke's Team 1 4.5  27:W 30:W 2:L 20:W 19:W 9:D 3:L
11 Henry Hirst     WB  620 St Luke's Team 2 4.5  31:W 43:W 3:L 17:W 23:D 13:W 4:L
12 Callum Macann    WB  563 Shalom White   4.5  41:W 9:L 26:D 25:W 7:L 27:W 23:W
13 Fletcher Churchill  WB  747 Bundy High Gold  4.5  42:W 16:L 36:W 4:W 24:D 11:L 26:W
14 Sam Tankey      WB  633 St Luke's Team 2 4   37:W 2:L 4:L 44:W 36:W 20:W 6:L
15 Harry Packwood    WB  886 Shalom Black   4   36:L 25:W 42:W 6:L 18:W 32:W 8:L
16 Kani Nathan     WB  553 Bundy High Blue  4   22:W 13:W 28:L 24:L 4:L 31:W 34:W
17 Sam Fuernsinn    WB    St Luke's Team 4 4   6:L 35:W 32:W 11:L 20:L 30:W 28:W
18 Lalit Gudimetla   WB  500 St Luke's Team 3 4   9:L 31:L 22:W 33:W 15:L 43:W 29:W
19 Zahra Smith     WB  624 Bundy High Gold  4   49:W 34:W 23:L 38:W 10:L 21:L 24:W
20 Noah Till      WB  519 Bundy High Black 4   34:L 37:W 48:W 10:L 17:W 14:L 33:W
21 Angus Algie     WB  503 St Luke's Team 3 4   48:W 5:L 45:L 37:W 43:W 19:W 7:L
22 Ryan Neophitou    WB    Bundy High Black 4   16:L 47:L 18:L 0:W 44:W 42:W 32:W
23 Nelson Brown     WB  796 St Luke's Team 1 3.5  26:W 6:W 19:W 2:L 11:D 4:L 12:L
24 Angus Hill      WB  636 St Luke's Team 1 3.5  44:W 36:W 1:L 16:W 13:D 2:L 19:L
25 Samuel Mckinley   WB    Bundaberg CC 1  3.5  4:D 15:L 31:W 12:L 26:L 39:W 38:W
26 Ryan McGavin     WB  500 Bundy High Black 3.5  23:L 46:W 12:D 29:L 25:W 38:W 13:L
27 Cooper Benjamin   WB    Bundaberg CC 1  3.5  10:L 33:L 49:W 48:W 38:D 12:L 40:W
28 Lachlan Hocking   WB  728 St Luke's Team 1 3   47:W 38:W 16:W 1:L 3:L 6:L 17:L
29 George Stelmack   WB  500 Shalom White   3   1:L 49:W 34:W 26:W 5:L 8:L 18:L
30 Zac Crane      WB  544 St Luke's Team 3 3   45:W 10:L 33:W 5:L 0: 17:L 47:W
31 Thanushi Weerasinghe WB    Shalom White   3   11:L 18:W 25:L 36:L 35:W 16:L 42:W
32 Lucas Rao      WB  556 St Luke's Team 2 3   33:W 3:L 17:L 40:W 45:W 15:L 22:L
33 Vivian Blemings   WB    Shalom White   3   32:L 27:W 30:L 18:L 47:W 36:W 20:L
34 Michael Bosch    WB    St Luke's Team 3 3   20:W 19:L 29:L 42:L 49:W 37:W 16:L
35 Jonathan El-Azzi   WB    Shalom Solo    3   3:L 17:L 37:L 46:W 31:L 44:W 45:W
36 Thomas Brandon    WB  500 Shalom Red    2.5  15:W 24:L 13:L 31:W 14:L 33:L 37:D
37 Euan Duxbury     WB    Bundaberg CC Solo 2.5  14:L 20:L 35:W 21:L 48:W 34:L 36:D
38 Thomas Baker     WB  540 Bundy High Blue  2.5  40:W 28:L 43:W 19:L 27:D 26:L 25:L
39 Finlay Hallett    WB    St Luke's Team 5 2.5  5:L 45:L 46:W 8:L 40:D 25:L 43:W
40 Isaac Watson     WB    Shalom Red    2.5  38:L 44:L 0:W 32:L 39:D 45:W 27:L
41 Liam Taske      WB    Bundaberg CC 1  2.5  12:L 42:L 8:L 49:D 46:L 0:W 48:W
42 Frazer Nelson    WB    Shalom Red    2   13:L 41:W 15:L 34:W 8:L 22:L 31:L
43 Abbie Cook      WB    St Luke's Team 4 2   0:W 11:L 38:L 47:W 21:L 18:L 39:L
44 Eric Smith      WB    Bundy High Blue  2   24:L 40:W 6:L 14:L 22:L 35:L 49:W
45 Cameron Bowes    WB    St Luke's Team 4 2   30:L 39:W 21:W 7:L 32:L 40:L 35:L
46 Cooper Hotz     WB    Shalom Red    2   7:L 26:L 39:L 35:L 41:W 47:L 0:W
47 Hayden Crager    WB    Bundaberg CC 1  2   28:L 22:W 7:L 43:L 33:L 46:W 30:L
48 Lani Hill      WB    St Luke's Team 4 1.5  21:L 0:W 20:L 27:L 37:L 49:D 41:L
49 Aden Hall      WB    Bundy High White 1   19:L 29:L 27:L 41:D 34:L 48:D 44:L

Ratings (Local)

No Name         Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Mchale, Brenton    WB      924 4.5/7 5.95  -15 633  735
2. Howard, Joshua    WB      902 7.0/7 5.67  13 655 1654
3. Packwood, Harry    WB      886 2.0/5 4.40  -24 546  474
4. Brown, Nelson     WB      796 3.5/7 5.18  -17 608  608
5. Churchill, Fletcher  WB      747 3.5/6 4.32  -8 581  638
6. Whitelum, Nicholas  WB      734 5.0/6 2.94  21 738 1011
7. Hocking, Lachlan   WB      728 2.0/5 2.95  -10 660  588
8. Campbell, Haiden   WB      695 3.5/6 3.18   3 675  732
9. De Florian, Demetri  WB      675 5.0/6 3.12  19 659  932
10. Robinson, Kaylee   WB      668 4.0/6 3.06   9 664  789
11. Hill, Angus      WB      636 2.5/6 2.70  -2 672  615
12. Tankey, Sam      WB      633 2.0/5 2.75  -8 594  522
13. Smith, Zahra     WB      624 2.0/5 2.45  -5 634  562
14. Hirst, Henry     WB      620 1.5/4 1.36   1 738  651
15. Jackson, Christian  WB      612 2.0/4 1.72   3 659  659
16. Newbold, Riley    WB      606 2.0/4 1.52   5 692  692
17. Clark, Ethan     WB      569 3.0/5 1.10  19 793  865
18. Macann, Callum    WB      563 1.5/4 1.24   3 708  621
19. Rao, Lucas      WB      556 0.0/2 0.38  -4 810   0
20. Nathan, Kani     WB      553 1.0/4 1.24  -2 697  504
21. Crane, Zac      WB      544 0.0/2 0.62  -6 682   0
22. Baker, Thomas     WB      540 0.0/3 1.17  -12 617   0
23. Till, Noah      WB      519 0.0/2 0.62  -6 664   0
24. Algie, Angus     WB      503 1.0/3 0.96   0 635  510
25. Gudimetla, Lalit   WB      500 1.0/3 0.51   5 770  645
26. Stelmack, George   WB      500 1.0/5 1.60  -6 635  395
27. Brandon, Thomas    WB      500 1.0/4 0.84   2 726  533
28. McGavin, Ryan     WB      500 1.5/5 1.65  -2 629  480
29. Nelson, Frazer    WB        0.0/3      746   0
30. El-Azzi, Jonathan   WB        0.0/1      734   0
31. Crager, Hayden    WB        0.0/3      628   0
32. Benjamin, Cooper   WB        0.5/3      599  326
33. Mckinley, Samuel   WB        1.5/5      633  484
34. Smith, Eric      WB        0.0/3      613   0
35. Hallett, Finlay    WB        0.0/2      637   0
36. Duxbury, Euan     WB        0.5/4      539  217
37. Hall, Aden      WB        0.0/2      562   0
38. Weerasinghe, Thanushi WB        1.0/4      543  350
39. Hotz, Cooper     WB        0.0/2      556   0
40. Maher, Patrick    WB      705 6.0/7 3.15  29 742 1051
41. Fuernsinn, Sam    WB        3.0/6      589  589
42. Blemings, Vivian   WB        1.0/5      524  284
43. Taske, Liam      WB        0.0/2      585   0
44. Neophitou, Ryan    WB        1.0/3      536  411
45. Bowes, Cameron    WB        1.0/4      554  361
46. Watson, Isaac     WB        0.0/2      548   0
47. Bosch, Michael    WB        1.0/4      549  356
48. Hill, Lani      WB        0.0/2      511   0
49. Cook, Abbie      WB        0.0/4      541   0

Club Standings

Place Name       Score

 1  SHALOM BLACK   21.5 
 2  BUNDY HIGH GOLD  20  
 3  ST LUKE'S TEAM 2 16.5 
 4  ST LUKE'S TEAM 1 14.5 
 5  ST LUKE'S TEAM 3 14  
 6-7 SHALOM WHITE   13.5 
   BUNDY HIGH BLUE  13.5 
 8-9 BUNDY HIGH BLACK 11.5 
   BUNDABERG CC 1  11.5 
 10  BUNDY HIGH WHITE 11  
 11  ST LUKE'S TEAM 4 9.5 
 12  SHALOM RED    9  
 13  SHALOM SOLO    3  
14-15 ST LUKE'S TEAM 5 2.5 
   BUNDABERG CC SOLO 2.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au.

School Registration

Please Note: Individual registration is not possible at this time due to continued Covid-19 restrictions. All registrations MUST go through a players school.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact Shaun on scurtis@gardinerchess.com.au

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

Cart